28.01.2022

ПІДСУМКИ РОБОТИ ТРАНСПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В 2021 РОЦІ

За попередніми даними у 2021р. вантажообіг підприємств транспорту області становив 1244,3 млн.ткм, що на 12,9% більше попереднього року. Перевезено 7304,1 тис.т вантажів, що на 16,8% більше обсягу 2020р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирообіг в обсязі 511,5 млн.пас.км, що на 13,3% менше обсягу 2020р. Послугами пасажирського транспорту скористалися 54,6 млн. пасажирів (на 16,7% менше, ніж торік). Міським електротранспортом перевезено 22,1 млн. пасажирів (на 22,7% менше).


25.01.2022

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В 2021 РОЦІ

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в 2021р. становив 33477,9 млн.грн, що в порівнянних цінах на 11,6% більше від обсягу 2020р. Оборот роздрібної торгівлі в грудні 2021р. порівняно з листопадом збільшився на 15,6%, порівняно з груднем 2020р. – на 2,3%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у 2021р. становив 19440,0 млн.грн, що в порівнянних цінах на 13,2% більше від обсягу 2020р. У грудні 2021р. його обсяг становив 2074,2 млн.грн і в порівнянних цінах проти грудня 2020р. збільшився на 7,9%, проти листопада 2021р. – на 15,6%.


21.01.2022

СТАН ТВАРИННИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В 2021 РОЦІ

За попередніми даними у 2021р. індекс продукції тваринництва порівняно з попереднім роком становив 101,9%, у т.ч. у підприємствах – 103,7%, у господарствах населення – 100,5%.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 94,1 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 3,9% більше, ніж у 2020р., вироблено 643,8 тис.т молока (на 1,2% менше) та 726,0 млн.шт яєць (на 25,4% менше).

У підприємствах обсяг вирощування сільськогосподарських тварин зріс проти 2020р. на 18,4%, у т.ч. овець та кіз – у 8,1 раза, свиней – на 35,2%, птиці свійської – на 10,9%, а великої рогатої худоби зменшився на 10,4%. Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до обсягу їх реалізації на забій становило 113,1%.

За розрахунками, на 1 січня 2022р. у господарствах усіх категорій налічувалося 223,0 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 122,8 тис. корів, свиней – 357,8 тис., овець та кіз – 41,1 тис., птиці свійської – 6,2 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 січня 2021р. збільшилась на 1,6%, свиней – на 10,3%, овець та кіз – на 23,8%, а корів зменшилась на 0,4%, птиці – на 6,6%.

У господарствах населення утримувалось 72,2% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 77,9%, свиней – 36,7%, овець і кіз – 62,5%, птиці всіх видів – 39,9%.


20.01.2022

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИСТОПАДІ 2021 РОКУ

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 грудня 2021р. становила 1230507 осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–листопада 2021р., чисельність наявного населення скоротилась на 13280 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 13231 особа, міграційне скорочення становило 49 осіб.

Протягом січня–листопада 2021р. на Хмельниччині народилось 8032 немовляти, зареєстровано 21263 померлих.


18.01.2022

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИСТОПАДІ 2021 РОКУ

У січні–листопаді 2021р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 811,1 млн.дол. США і 564,8 млн.дол. Порівняно з січнем–листопадом 2020р. експорт збільшився на 40,2% (232,7 млн.дол.), імпорт – на 25,2% (113,6 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 246,3 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,44.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 131 країни світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу збільшився порівняно з січнем–листопадом 2020р. на 40,9% та становив 397,0 млн.дол., або 48,9% від загального обсягу експорту.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Бельгії, Нідерландів.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю, Білорусі, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Єгипту, Індонезії.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–листопадом 2020р. збільшилась частка чорних металів; жирів та олій тваринного або рослинного походження; зернових культур; алкогольних і безалкогольних напоїв та оцту. Натомість зменшилась частка продукцiї борошномельно-круп'яної промисловості; насiння і плодів олійних рослин; електричних машин.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу збільшився проти січня–листопада 2020р. на 9,7% та становив 257,8 млн.дол., або 45,6% від загального обсягу.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі, Німеччини, Італії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Туреччини, Російської Федерації, Білорусі, Казахстану, США, Саудівської Аравії.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки; пластмас, полімерних матеріалів; продуктів неорганiчної хiмiї. Зменшилась частка механічних машин; електричних машин.


17.01.2022

ПРО ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ ПО ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 1 СІЧНЯ 2022 РОКУ

Станом на 1 січня 2022р. на обліку в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по Хмельницькій області перебувало 31 тис. юридичних осіб та 1,5 тис. відокремлених підрозділів без статусу юридичної особи.

Найбільша кількість юридичних осіб розташована у Хмельницькому районі (68% від загальної їх кількості), в якому рівень насиченості суб’єктами в розрахунку на 1000 осіб наявного населення перевищує середній рівень по області (31 юридична особа проти 25).

Найпоширенішими організаційними формами суб’єктів економіки залишаються товариства з обмеженою відповідальністю – 8,9 тис. (29% в загальній сукупності юридичних осіб), приватні підприємства – 5,5 тис. (18%), органи державної влади, організації (установи, заклади) – 3,7 тис. (12%).

У створенні суб’єктів господарської діяльності області брали участь 896 іноземних засновників із 73 країн світу. Найбільша кількість підприємств створена за участю іноземних засновників Польщі – 11%, Російської Федерації та Туреччини – по 10%, Німеччини – 6% .

За 2021р. в ЄДРПОУ області взято на облік 1168 юридичних осіб (4% від загальної їх кількості). Найбільша кількість суб’єктів створена традиційно в Хмельницькому районі (майже три чверті від усіх заснованих), за видами економічної діяльності – у сфері діяльності адміністративного та допоміжного обслуговування (22%), у сфері надання інших видів послуг (13%), у сфері оптової та роздрібної торгівлі (12%), у сільському, лісовому та рибному господарстві (11%). Із створених за цей період юридичних осіб 43% становили господарські товариства, 20% – об’єднання громадян, 14% – обслуговуючі кооперативи.

Разом з тим у 2021р. знято з обліку в ЄДРПОУ 610 юридичних осіб, з них найбільше – у Хмельницькому районі (майже 60% від загальної кількості ліквідованих). Серед ліквідованих 43% становили органи влади, організації (установи, заклади).


14.01.2022

ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У ЛИСТОПАДІ 2021 РОКУ

У листопаді 2021р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 482,3 млн.грн (76,8% нарахованих за цей період сум).

На кінець листопада 2021р. заборгованість населення зі сплати за постачання та розподіл природного газу становила 567,7 млн.грн, за постачання теплової енергії та гарячої води – 285,6 млн.грн, за постачання та розподіл електричної енергії – 144,6 млн.грн, за управління багатоквартирним будинком – 99,4 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 99,2 млн.грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів – 23,7 млн.грн.

14.01.2022

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В ГРУДНІ 2021 РОКУ

Індекс споживчих цін по області в грудні 2021р. порівняно з попереднім місяцем становив 100,8%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в грудні п.р. зросли на 1,5%. Найбільше подорожчали рис (на 11,9%), яйця (на 11,6%), овочі (на 9,2%). На 5,7–0,8% підвищились ціни на сало, сметану, кисломолочну продукцію, сири, продукти переробки зернових, масло, кондитерські вироби з борошна, молоко, макаронні вироби, яловичину, рибу та продукти з риби, хліб, безалкогольні напої. Водночас на 3,8–0,6% знизились ціни на фрукти, маргарин, цукор, соняшникову олію, свинину, м'ясо птиці.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,2%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 0,8%. Ціни на алкогольні напої, навпаки, зменшились на 0,4%.

Одяг і взуття подешевшали на 2,3%: одяг – на 2,9%, взуття – на 1,7%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,3% зумовлено підвищенням тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 4,5%, а також цін на матеріали для утримання та ремонту житла на 0,8%.

У сфері охорони здоров'я ціни зросли на 0,3% за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 2,7% (у т.ч. діагностичних – на 4,1%, стоматологічних – на 2,4%). При цьому ціни на фармацевтичну продукцію зменшились на 0,2%.

На зниження цін на транспорт на 0,8% вплинуло здешевлення палива та мастил на 3,2%. Разом з тим ціни за проїзд у залізничному пасажирському транспорті підвищились на 1,1%.

З інших товарів та послуг найбільше (на 21,8%) подорожчали ритуальні послуги, на 2,1–0,2% – товари та послуги з особистого догляду, у сфері відпочинку та культури, послуги ресторанів та готелів, страхування особистого транспорту, предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла.

За 2021р. індекс споживчих цін по області становив 109,8%, по Україні – 110,0%.


10.01.2022

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИСТОПАДІ 2021 РОКУ

У січні–листопаді 2021р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 56,5 млрд.грн.

У структурі обсягів реалізованої промислової продукції 60,2% припадає на переробну промисловість, зокрема, 19,9% – на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, 17,3% – на виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 6,8% – на металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання.

Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізовано 36,8% від загального обсягу.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за січень–листопад 2021р. становив 45,2 тис.грн.


При передрукуванні або використанні окремих статистичних даних
посилання на першоджерело обов'язкове
© 2000-2022, Головне управлiння статистики у Хмельницькій областi