31.07.2018

ПРО ПІДСУМКИ СІВБИ ПІД УРОЖАЙ 2018 РОКУ У ГОСПОДАРСТВАХ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Під урожай 2018р. сільськогосподарські культури посіяно на площі 1183 тис.га, з них у сільськогосподарських підприємствах – 923 тис.га (78% загальних площ), у господарствах населення – 260 тис.га (22%). У порівнянні з попереднім роком загальна посівна площа збільшилась на 10 тис.га (1%), в т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 9 тис.га (1%).

У структурі посівних площ, як і в попередні роки, найбільша частка (48%, або 573 тис.га) припадає на зернові та зернобобові культури, їх посіви зросли на 22 тис.га, або 4%. У поточному році пшениці посіяно 230 тис.га (20% всіх посівів), кукурудзи – 206 тис.га (17%), ячменю – 97 тис.га (8%), гречки – 12 тис.га (1%). Розширено площі під квасолею (на 20%), зернобобовими культурами, без квасолі (на 13%), кукурудзою (на 8%), ячменем (на 7%), пшеницею (на 3%); водночас скорочено площі посівів проса (в 3,1 раза), жита (в 2,2 раза), гречки (на 32%), вівса (на 2%).

Культурами технічної групи зайнято 426 тис.га (36% всіх посівів), що на 1% менше, ніж торік. Найбільше посіяно сої – 169 тис.га, що на 12% менше, ніж під урожай 2017р., соняшнику – 158 тис.га (на 8% більше), ріпаку та кользи – 65 тис.га (на 25% більше), буряків цукрових фабричних – 30 тис.га (на 17% менше).

Під картоплею в області зайнято 67 тис.га (6% загальної посівної площі), овочами відкритого ґрунту – 11 тис.га (1%), кормовими культурами – 104 тис.га (9%). При цьому в поточному році більше посаджено картоплі (на 0,4 тис.га, або 1%), овочів (на 0,2 тис.га, або 2%), менше кормових культур (на 5 тис.га, або 5%).

Слід зазначити, що основними виробниками зернових та технічних культур є сільськогосподарські підприємства (в них зосереджено відповідно 83% та 97% посівних площ цих культур), картоплі та овочів – господарства населення (відповідно майже 100% та 97%).


25.07.2018

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2018 РОКУ

Індекс промислової продукції за підсумками січня–червня 2018р. у порівнянні з січнем–червнем 2017р. становив 93,4%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–червня 2017р. зменшився на 15,6%.

У переробній промисловості в січні–червні 2018р. виробництво продукції збільшилось на 1,2%, у т.ч. у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 10,8%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 10,2%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 2,2%, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 1,0%. Поряд із цим зменшився випуск продукції у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, на 15,7%, машинобудуванні – на 5,7%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 1,1%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги виробництва продукції проти січня–червня 2017р. зменшились на 16,7%.

25.07.2018

ПРО НАДХОДЖЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА НА ПЕРЕРОБНІ ПІДПРИЄМСТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2018 РОКУ

У січні–червні 2018р. переробними підприємствами області куплено в усіх категоріях постачальників 2,6 тис.т живої ваги сільськогосподарських тварин (на 1,2% менше, ніж за січень–червень 2017р.).

У загальному обсязі купівлі частка великої рогатої худоби становила 29,2%, свиней – 70,7%. Середня ціна купівлі однієї тонни живої ваги великої рогатої худоби становила 28074,1 грн (у січні–червні 2017р. – 24090,7 грн), свиней – 37592,9 грн (28723,8 грн).

Крім того, переробними підприємствами використано для переробки 1,6 тис.т власно вирощених тварин (на 5,8% менше, ніж за відповідний період 2017р.).

За січень–червень 2018р. переробними підприємствами області куплено в усіх категоріях постачальників 88,4 тис.т молока (на 17,4% менше, ніж за січень–червень 2017р.), у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 30,4 тис.т (на 46,5% менше), у господарствах населення – 58,0 тис.т (на 15,5% більше).

За якісним складом купленої молочної продукції в сільськогосподарських підприємствах переважало молоко першого ґатунку (60,6%), у господарствах населення – молоко другого ґатунку (94,0%).

Середня ціна, по якій переробні підприємства приймали молоко, в січні–червні 2018р. становила 5669,8 грн проти 5808,6 грн у січні–червні 2017р.

25.07.2018

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2018 РОКУ

У січні–червні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 905,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–червнем 2017р. становив 112,8%.

У порівнянні з відповідним періодом 2017р. зросло будівництво інженерних споруд в 1,9 раза. Водночас будівництво будівель скоротилося на 12,5%, у т.ч. житлових – на 17,6%, нежитлових – на 7,2%.

Більше половини (62,2%) загальнообласного обсягу робіт виконано підприємствами м. Хмельницького, 9,1% – м. Кам’янця-Подільського та 8,7% – м. Нетішина.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 65,8% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний та поточний ремонти – 26,7% та 7,5% відповідно.


20.07.2018

СТАН СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2018 РОКУ

У січні–червні 2018р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–червнем 2017р. становив 100,3%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 99,3%, у господарствах населення – 100,9%.

В області швидшими темпами, ніж торік розпочато жнива. Станом на 1 липня п.р. зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) скошено та обмолочено на площі 2,0 тис.га, виробництво зерна становило 9,7 тис.т. Ріпак озимий зібраний на площі 5,0 тис.га, його виробництво становило 13,4 тис.т. При цьому на початок липня 2017р. до збирання врожаю ранніх зернових та зернобобових культур, ріпаку озимого сільськогосподарські виробники ще не приступали.

Господарствами всіх категорій області накопано 1,9 тис.т картоплі (93,0% до рівня на 1 липня 2017р.); зібрано овочів відкритого ґрунту 0,9 тис.т (85,9%) та 14,0 тис.т (131,3%) плодоягідної продукції.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 44,1 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 2,2% менше, ніж у січні–червні 2017р., вироблено 307,6 тис.т молока (на 2,3% більше) та 499,8 млн.шт яєць (на 12,2% менше).

За розрахунками, на 1 липня 2018р. у господарствах усіх категорій налічувалося 249,5 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 132,6 тис. корів, свиней – 333,2 тис., овець та кіз – 35,1 тис., птиці свійської – 8,2 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 липня 2017р. зменшилась на 5,4%, у т.ч. корів – на 2,6%, свиней – на 1,7%, овець та кіз – на 5,5%, птиці – на 5,2%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–червень 2018р. порівняно з січнем–червнем 2017р. збільшився на 47,1%, у т.ч. продукції рослинництва – в 1,7 раза, тваринництва – на 0,6%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за січень–червень 2018р. порівняно з січнем–червнем 2017р. зросли на 12,1%, у т.ч. продукції рослинництва – на 6,5%, тваринництва – на 15,0%. У червні 2018р. порівняно з травнем п.р. середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції збільшились на 2,1%, у т.ч. продукції рослинництва – на 3,0%, продукції тваринництва зменшились на 2,9%.

На 1 липня 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 307,4 тис.т зерна (на 14,3% менше проти 1 липня 2017р.), у т.ч. 115,2 тис.т пшениці, 116,2 тис.т кукурудзи, 59,6 тис.т ячменю, 3,6 тис.т жита. Безпосередньо в сільськогосподарських підприємствах зберігалося 164,5 тис.т зерна (на 22,8% менше), у т.ч. 57,4 тис.т пшениці, 80,7 тис.т кукурудзи, 18,3 тис.т ячменю, 1,4 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 142,9 тис.т зерна (на 1,9% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 3,1 тис.т, що в 4,0 раза менше, ніж на відповідну дату 2017р.

20.07.2018

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ТРАВНІ 2018 РОКУ

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 червня 2018р. становила 1270,3 тис. осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–травня 2018р., чисельність наявного населення скоротилась на 4108 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 4074 особи.

Протягом січня–травня 2018р. на Хмельниччині народилось 4440 немовлят, зареєстровано 8514 померлих. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (62,2%), друге – новоутворення (12,5%), третє – зовнішні причини смерті (4,8%).


13.07.2018

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В ЧЕРВНІ 2018 РОКУ

Індекс споживчих цін по області та Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) в червні 2018р. відносно попереднього місяця становив 100,1% та 100,0% відповідно, з початку року – 104,0% та 104,4%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в червні п.р. порівняно з травнем знизились на 0,2%. Найбільше (на 11,7%) подешевшали яйця. На 2,7–0,2% зменшились в ціні сало, фрукти, яловичина, свинина, кисломолочна продукція, овочі, молоко, кондитерські вироби з борошна, масло, соняшникова олія. Водночас на 4,9–0,4% подорожчали сіль, рис, макаронні вироби, кондитерські вироби з цукру, сметана, хліб, риба та продукти з риби, крупи ячні та гречані, пшеничне борошно, сири.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились на 1,1%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,6%, на алкогольні напої, навпаки, знизились на 0,8%.

Одяг та взуття подешевшали на 1,4%: одяг – на 1,9%, взуття – на 0,8%.

Головним чинником зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2,0% було підвищення тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 31,8%. Крім того, на 0,7% зросли ціни на товари та послуги з утримання та ремонту житла.

Через здешевлення фармацевтичної продукції на 0,4% у сфері охорони здоров’я ціни знизились на 0,2%. Разом з цим дорожчими стали амбулаторні послуги та послуги лікарень (на 0,3%).

Підвищення цін на транспорт у цілому на 0,2% в основному зумовлено збільшенням вартості проїзду у залізничному пасажирському транспорті на 9,7%.

Серед інших товарів та послуг спостерігалось сезонне підвищення цін на послуги пансіонатів (на 5,9%); знизились ціни на 0,4% у сфері відпочинку та культури, на 0,2% – на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла.


12.07.2018

ПРО ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ ПО ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 1 ЛИПНЯ 2018 РОКУ

Станом на 1 липня 2018р. на обліку в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по Хмельницькій області перебувало 28,9 тис. юридичних осіб та 1,5 тис. відокремлених підрозділів без статусу юридичної особи.

Найбільша кількість юридичних осіб розташована у містах Хмельницькому (39% від загальної їх кількості), Кам’янці-Подільському (7%) та Хмельницькому районі (6%). У цих регіонах і рівень насиченості суб’єктами в розрахунку на 1000 осіб наявного населення значно перевищує середній рівень по області (23 юридичні особи).

Найпоширенішими організаційними формами суб’єктів економіки залишаються товариства з обмеженою відповідальністю – 7,3 тис. (25% в загальній сукупності юридичних осіб), приватні підприємства – 5,6 тис. (19%), органи влади, організації (установи, заклади) – 4,0 тис. (14%).

За січень–червень 2018р. в ЄДРПОУ області взято на облік 673 юридичні особи (2,3% від загальної їх кількості). Найбільша кількість суб’єктів створена традиційно в м. Хмельницькому (43% від усіх заснованих), за видами економічної діяльності – у сфері надання інших видів послуг (23%), адміністративного та допоміжного обслуговування (12%), сільського, лісового та рибного господарств, а також оптової та роздрібної торгівлі (по 11%). Із створених за цей період юридичних осіб 42% становили господарські товариства, 30% – об’єднання громадян, 7% – приватні підприємства.

Разом з тим у січні–червні 2018р. знято з обліку в ЄДРПОУ 196 юридичних осіб, з них найбільше – у м. Хмельницькому (третина від загальної кількості ліквідованих). Серед ліквідованих 42% становили підприємства та господарські товариства.

У створенні суб’єктів господарської діяльності області брали участь 912 іноземних засновників із 67 країн світу. Найбільша кількість підприємств створена за участю іноземних засновників Польщі – 11%, Кіпру та Російської Федерації – по 10%.


06.07.2018

САМООЦІНКА ДОМОГОСПОДАРСТВАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ РІВНЯ СВОГО МАТЕРІАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ

Органами державної статистики було проведено опитування членів домогосподарств, які беруть участь у вибірковому обстеженні умов життя, щодо якості добробуту та рівня достатності їх доходів. Крім того, було запропоновано визначитися щодо очікувань змін свого матеріального стану протягом 2018р. та прогнозу розвитку країни на майбутнє.

Оцінюючи рівень своїх доходів, більшість домогосподарств області (три з п’яти) повідомили, що протягом останнього року коштів їм було достатньо, але робити заощадження не вдавалося. Майже в кожному третьому домогосподарстві постійно відмовляли собі в найнеобхіднішому, крім харчування, а двом родинам із ста взагалі не вдавалося забезпечити навіть достатнє харчування. Відкладати кошти могли дозволити собі лише сім родин із ста.

Неспроможність переважної більшості наших краян робити заощадження свідчить про їх малозабезпеченість. Підтвердженням цього є відповіді респондентів на питання щодо визначення їх соціально-економічного статусу в суспільстві. Так, майже половина домогосподарств Хмельниччини вважали себе бідними, кожна друга родина хоча бідною себе не вважала, але до середнього класу віднести себе ще не могла. Кожен сотий із опитаних назвав себе представником середнього класу, заможним ніхто себе не вважав.

Більше половини домогосподарств Хмельниччини не відчули будь-яких змін свого матеріального стану протягом 2017р. У кожному четвертому – добробут погіршився, в кожному п’ятому відмітили деяке покращення рівня свого життя.

Аналіз відповідей щодо напрямку змін добробуту населення в 2018р. показав, що більшість наших краян налаштовані скоріше песимістично. Більше половини з них в недалекому майбутньому взагалі не сподіваються на будь-які зміни, майже чверть – очікують на подальше погіршення. Водночас в кожному шостому домогосподарстві області сподіваються на покращення свого матеріального стану.

Очікування стосовно перспектив розвитку економіки України в 2018р. також були не дуже оптимістичними. Лише в кожній четвертій родині Хмельниччини сподівалися на певне покращення. Третина родин вважали, що рік буде несприятливим, в двох домогосподарствах з п’яти не очікували ніяких змін.

Оцінюючи життєві пріоритети переважна більшість респондентів повідомили, що найбільшою цінністю в житті вони вважають здоров’я. На друге місце поставили сім’ю та дітей, на третє – матеріальний добробут, на четверте – впевненість у завтрашньому дні. Робота, кар’єра, освіта, друзі, спілкування щодалі набувають все меншу значимість.


04.07.2018

ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У ТРАВНІ 2018 РОКУ

У травні 2018р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 160,3 млн.грн (121,7% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії – 97,7 млн.грн.

На кінець травня 2018р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 214,6 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 90,3 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 47,4 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 20,1 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 3,4 млн.грн, за постачання електричної енергії – 74,1 млн.грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт.год), на одного власника особового рахунку в травні 2018р. становили 670,6 грн.


03.07.2018

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА СТАН ЇЇ ВИПЛАТИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У ТРАВНІ 2018 РОКУ

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у травні 2018р. становила 7121 грн, що в 1,9 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн), проте на 18,4% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в травні 2018р. була заробітна плата працівників сфери фінансової та страхової діяльності (10745 грн), державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (10292 грн), промисловості (8129 грн), сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства (8027 грн), транспорту, складського господарства, поштової та кур`єрської діяльності (7190 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (10718 грн) і перевищував середньообласний показник в 1,5 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування, виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності перебував у межах 51,4–64,2% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у травні 2018р. порівняно з квітнем 2018р. збільшилась на 1,9%, відносно травня 2017р. – на 13,5%.

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 червня п.р. становила 7,4 млн.грн, або 0,5% фонду оплати праці, нарахованого за травень 2018р.

У структурі загальної суми заборгованості 81,3% утворено на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 14,9% – на економічно активних підприємствах та 3,8% – на економічно неактивних підприємствах.

Вчасно не отримали заробітну плату 137 працівників економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено в середньому по 8052 грн, що на 13,1% більше, ніж середня заробітна плата за травень 2018р.При передрукуванні або використанні окремих статистичних даних
посилання на першоджерело обов'язкове

© 2000-2018, Головне управлiння статистики у Хмельницькій областi