31.08.2017

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА СТАН ЇЇ ВИПЛАТИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В ЛИПНІ 2017 РОКУ

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) в липні 2017р. становила 6068 грн, що в 1,9 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн), проте на 17,3% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в липні 2017р. була заробітна плата працівників сфери фінансової та страхової діяльності (9175 грн), державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (8913 грн), промисловості (6955 грн), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (6309 грн), професійної, наукової та технічної діяльності (6245 грн). Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (9128 грн) і перевищував середньообласний показник у 1,5 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування, виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності перебував у межах 54,2–62,4% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у липні 2017р. порівняно з червнем 2017р. зменшилась на 3,3%, відносно липня 2016р. збільшилась на 25,9%.

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 серпня п.р. становила 5,8 млн.грн, або 0,5% фонду оплати праці, нарахованого за липень 2017р.

Основна частка боргу з виплати заробітної плати (72,7%) припадала на підприємства промисловості, 11,4% – будівництва. З кожних 100 невиплачених гривень 68 заборгували своїм працівникам підприємства Полонського району, 13 – м.Хмельницького та 10 – Ярмолинецького району.

У структурі загальної суми заборгованості 93,9% утворено на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та 6,1% – на економічно активних підприємствах.

Вчасно не отримали заробітну плату 96 осіб економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено в середньому по 3713 грн, або 61,2% від середньої заробітної плати за липень 2017р.


30.08.2017

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ У СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2017 РОКУ

У січні–червні 2017р. підприємствами області в розвиток економіки за рахунок усіх джерел фінансування внесено 3876,3 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 27,2% більше обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2016р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,6% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди – 53,9% усіх інвестицій, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 43,5%.

У нематеріальні активи вкладено 0,4% загального обсягу капітальних інвестицій.

Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно 52,0% загального обсягу. Частка коштів населення, витрачених на будівництво житла, становила 34,4%, залучених і запозичених коштів, зокрема, кредитів банків та інших позик, – 4,4%. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 7,6% капітальних інвестицій.

Суттєву частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами сфери адміністративного та допоміжного обслуговування (27,4%), сільського, лісового та рибного господарства (25,2%), промисловості (21,2%), будівництва (9,8%).

30.08.2017

ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕЛИКИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–ЧЕРВЕНЬ 2017 РОКУ

Фінансовий результат діяльності великих і середніх підприємств до оподаткування за січень–червень 2017р. становив 1039,6 млн.грн прибутків проти 101,4 млн.грн збитків за відповідний період 2016р.

Прибутковими підприємствами одержано 1290,9 млн.грн прибутків, що в 1,7 раза більше, ніж за січень–червень попереднього року. Протягом січня–червня 2017р. збитково працювало 26,7%. Ними одержано 251,3 млн.грн збитків, що в 3,5 раза менше, ніж за січень–червень 2016р.


28.08.2017

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИПНІ 2017 РОКУ

Індекс промислової продукції за підсумками січня–липня 2017р. у порівнянні з січнем–липнем 2016р. становив 103,6%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–липня 2016р. зменшився на 15,1%.

У переробній промисловості в січні–липні 2017р. виробництво продукції збільшилось на 6,8%, у т.ч. у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 42,0%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 14,3%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 6,3%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності, а також виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 5,8%, машинобудуванні – на 0,9%. Поряд із цим зменшився випуск продукції у виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції на 4,1%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги виробництва продукції проти січня–липня 2016р. збільшились на 1,0%.


23.08.2017

ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБ’ЄКТІВ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2017 РОКУУ січні–червні 2017р. прийнято в експлуатацію 232,9 тис.м2 загальної площі житла, що на 37,8% більше, ніж у січні–червні 2016р.

Понад три чверті (75,4%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в будинках із двома та більше квартирами, 23,3% – в одноквартирних будинках та 1,3% – у гуртожитках.

Перше місце за обсягами прийнятого в експлуатацію житла традиційно посів обласний центр – 183,7 тис.м2 загальної площі, або 78,9% загального обсягу.

У цілому по області прийнято в експлуатацію 3,1 тис. квартир. Середній розмір квартири становив 71,1 м2 загальної площі, при цьому в сільській місцевості – 116,6 м2, у міських поселеннях – 68,5 м2 загальної площі.

Крім того, прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею 9,3 тис.м2, що в двічі більше порівняно з січнем–червнем 2016р.

Завершені також будівництво та реконструкція інших об'єктів соціальної сфери, зокрема, прийнято в експлуатацію будинки культури на 205 місць, дошкільні заклади на 100 місць, операційну на 3 ліжка та амбулаторно-поліклінічні заклади на 115 відвідувань за зміну.

23.08.2017

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИПНІ 2017 РОКУУ січні–липні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 753,2 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–липнем 2016р. становив 100,3%.

У січні–липні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. збільшилось будівництво нежитлових будівель та інженерних споруд на 19,3% та 13,9% відповідно. Водночас скоротилось будівництво будівель на 4,0%, у т.ч. житлових – на 21,8%.

Майже дві третини (65,7%) загальнообласного обсягу робіт виконано підприємствами м. Хмельницького, 7,5% – м. Кам’янця-Подільського.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 75,0% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний та поточний ремонти – 14,9% та 10,1% відповідно.


21.08.2017

СТАН СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИПНІ 2017 РОКУ

У січні–липні 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–липнем 2016р. становив 88,7%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 80,1%, у господарствах населення – 101,3%.

За несприятливих погодних умов, які склалися для розвитку та росту сільськогосподарських культур у поточному році, жнива розпочато пізніше традиційних термінів. Станом на 1 серпня п.р. зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) скошено та обмолочено на площі 126,7 тис.га, що на 48,2% менше, ніж на відповідну дату 2016р. Збирання проведено на 23,1% площ, посіяних під урожай 2017р. (на 1 серпня 2016р. – на 63,6% посіяних площ), виробництво зерна становило 706,2 тис.т (у початково оприбуткованій вазі), що на 45,3% менше, ніж на початок серпня минулого року. При цьому у середньому з 1 га обмолоченої площі одержано 55,8 ц зерна (на 3,0 ц більше), у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами – 58,8 ц (на 4,5 ц більше), господарствами населення – 43,1 ц (на 1,0 ц більше).

Ріпак і кользу зібрано на площі 39,9 тис.га (на 0,8% менше, ніж на 1 серпня 2016р.), що становить 76,9% площ, посіяних під урожай 2017р. (торік – 87,9%); валовий збір становив 132,2 тис.т (на 17,2% більше), середня врожайність – 33,2 ц з 1 га (на 18,1% більше).

Усіма категоріями господарств накопано 127,1 тис.т картоплі, що на 7,4% більше відносно 1 серпня 2016р., зібрано 54,9 тис.т овочів відкритого ґрунту (на 2,5% більше) та 24,3 тис.т плодоягідної продукції (на 19,4% більше).

За січень–липень 2017р. реалізовано на забій 50,2 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 1,0% менше, ніж у відповідному періоді 2016р., вироблено 365,0 тис.т молока (на 1,9% більше) та 696,2 млн.шт яєць (на 5,6% більше).

За розрахунками, на 1 серпня 2017р. налічувалося 255,2 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 134,9 тис. корів, свиней – 341,2 тис., овець та кіз – 34,8 тис., птиці всіх видів – 8,7 млн. голів. Кількість овець та кіз в порівнянні до 1 серпня 2016р. збільшилась на 3,0%, птиці – на 1,9%, проте поголів’я великої рогатої худоби зменшилося на 0,5%, корів – на 1,5%, свиней – на 1,2%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–липень 2017р. порівняно з січнем–липнем 2016р. збільшився на 38,6%, у т.ч. продукції рослинництва – в 1,5 раза, продукції тваринництва – на 3,8%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–липень 2017р. порівняно з січнем–липнем 2016р. збільшились на 29,1%, у т.ч. продукції рослинництва – на 16,8%, тваринництва – на 32,9%. У липні 2017р. порівняно з червнем п.р. середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції збільшились на 4,9%, у т.ч. продукції рослинництва – на 5,5%, продукції тваринництва – на 1,6%.

На 1 серпня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 571,2 тис.т зерна (на 43,7% менше проти 1 серпня 2016р.), у т.ч. 343,9 тис.т пшениці, 120,5 тис.т ячменю, 60,8 тис.т кукурудзи, 2,2 тис.т жита.

Запаси насіння соняшнику становили 6,8 тис.т, що на 22,7% більше, ніж на відповідну дату 2016р.


19.08.2017

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2017 РОКУ

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 липня 2017р. становила 1279,4 тис. осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–червня 2017р., чисельність наявного населення скоротилась на 5867 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення (4413 осіб), як результат перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 56 живонароджених.

Протягом січня–червня 2017р. на Хмельниччині народилось 5718 немовлят, кількість померлих становила 10131 особу. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (61,5%), друге – новоутворення (12,5%), третє – зовнішні причини смерті (4,9%).


10.08.2017

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В ЛИПНІ 2017 РОКУ

Ціни на споживчому ринку області в липні 2017р. порівняно з попереднім місяцем зросли на 0,4%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в області зросли на 0,9%. Найбільше подорожчали м’ясо птиці, свинина та сало (на 8,6%, 6,2% та 5,7% відповідно). На 1,8–0,3% підвищились ціни на манні крупи, рис, яловичину, рибу та продукти з риби, молоко та кисломолочну продукцію, кондитерські вироби з борошна, вершкове масло, макаронні вироби, безалкогольні напої. Водночас на 5,7–1,1% подешевшали гречані крупи, овочі, яйця, фрукти, сіль.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби збільшились на 1,2%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,4%, алкогольні напої – на 1,0%.

Зниження цін на одяг та взуття у липні становило 3,2%, зокрема, на взуття – 3,5%, одяг – 3,0%.

На зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,3% вплинуло підвищення тарифів на водопостачання на 3,3%, каналізацію – на 2,8%, збільшення плати за оренду житла – на 1,0%.

У сфері охорони здоров’я ціни знизились на 0,8%, при цьому фармацевтична продукція подешевшала на 1,1%, навпаки, дорожчими на 7,7% стали послуги санаторно-курортних установ. Ціни на транспорт у цілому зменшились на 0,2% за рахунок здешевлення палива та мастил на 1,5%, автомобілів – на 0,4%. Поряд з цим на 8,0% подорожчав проїзд у міжміському поїзді.

Крім того, зниження цін зафіксовано у сферах зв’язку (на 0,4%), відпочинку та культури (на 0,2%). З початку року індекс споживчих цін по області та Україні становив 108,2%.


02.08.2017

ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2017 РОКУ

Упродовж січня–червня 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 2368,7 млн.грн (104,9% нарахованих за цей період сум).

При цьому на кінець червня 2017р. заборгованість населення зі сплати за газопостачання становила 103,4 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 45,5 млн.грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 32,6 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 15,8 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 4,6 млн.грн.

Крім того, у січні–червні 2017р. населенням сплачено за електроенергію 369,3 млн.грн, заборгованість з оплати електроенергії на кінець червня становила 69,2 млн.грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт.год) на одного власника особового рахунку в червні 2017р. становили 590,1 грн (у червні 2016р. – 367,1 грн).


01.08.2017

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА СТАН ЇЇ ВИПЛАТИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В ЧЕРВНІ 2017 РОКУ

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) в червні 2017р. становила 6256 грн, що в 2,0 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн), проте на 15,0% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в червні 2017р. була заробітна плата працівників сфери фінансової та страхової діяльності (8596 грн), державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (8489 грн), освіти (6774 грн), промисловості (6680 грн). Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (9072 грн) і перевищував середньообласний показник у 1,5 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування, виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, перебував у межах 53,7–60,7% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у червні 2017р. порівняно з травнем 2017р. збільшилась на 9,4%, відносно червня 2016р. – на 26,9%.

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 липня п.р. становила 6,0 млн.грн, або 0,5% фонду оплати праці, нарахованого за червень 2017р.

Основна частка боргу з виплати заробітної плати (72,9%) припадала на підприємства промисловості, 11,1% – будівництва. З кожних 100 невиплачених гривень 68 заборгували своїм працівникам підприємства Полонського району, 12 – м.Хмельницького, та 10 – Ярмолинецького району.

У структурі загальної суми заборгованості 93,5% утворено на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та 6,5 % – на економічно активних підприємствах.

Вчасно не отримали заробітну плату 106 осіб економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено в середньому по 3672 грн, або 58,7% від середньої заробітної плати за червень 2017р.При передрукуванні або використанні окремих статистичних даних
посилання на першоджерело обов'язкове

© 2000-2017, Головне управлiння статистики у Хмельницькій областi