31.08.2018

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА СТАН ЇЇ ВИПЛАТИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У ЛИПНІ 2018 РОКУ

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у липні 2018р. становила 7518 грн, що в 2,0 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн), проте на 18,0% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в липні 2018р. була заробітна плата працівників державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (12706 грн), сфери фінансової та страхової діяльності (10929 грн), промисловості (8597 грн), сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства (8119 грн), транспортного, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності (7787 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (11475 грн) і перевищував середньообласний показник в 1,5 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування, виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності перебував у межах 49,6–66,2% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у липні 2018р. порівняно з червнем 2018р. зменшилась на 2,1%, а відносно липня 2017р. збільшилась на 14,1%.

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 серпня п.р. становила 8,3 млн.грн, або 0,5% фонду оплати праці, нарахованого за липень 2018р.

У структурі загальної суми заборгованості 72,2% утворено на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 24,4% – на економічно активних підприємствах та 3,4% – на економічно неактивних підприємствах.

Вчасно не отримали заробітну плату 405 працівників економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено в середньому по 5005 грн, або 66,6% від середньої заробітної плати за липень 2018р.


30.08.2018

ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2018 РОКУ

У січні–червні 2018р. прийнято в експлуатацію 96,2 тис.м2 загальної площі житла (нове будівництво), що в 2,3 раза менше, ніж у січні–червні 2017р.

Більше половини (53,0%) загального обсягу прийнято в експлуатацію в будинках із двома та більше квартирами, 47,0% – в одноквартирних будинках.

Перше місце за обсягами прийнятого в експлуатацію житла традиційно посів обласний центр – 50,5 тис.м2 загальної площі, або 52,5% загального обсягу.

У цілому по області прийнято в експлуатацію 1115 квартир. Середній розмір квартири становив 86,2 м2 загальної площі, при цьому в сільській місцевості – 150,1 м2, у міських поселеннях – 80,9 м2 загальної площі.

Крім того, прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки (нового будівництва) загальною площею 7,5 тис.м2, що на 15,6% менше порівняно з січнем–червнем 2017р.


29.08.2018

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ У СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2018 РОКУ

У січні–червні 2018р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 3856,7 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 1,5% більше обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2017р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,5% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 60,1% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 34,8%. На капітальний ремонт активів спрямовано 208,1 млн.грн капітальних інвестицій (5,4% загального обсягу).

У нематеріальні активи вкладено 1,5% загального обсягу капітальних інвестицій.

Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно 69,2% загального обсягу. Частка залучених і запозичених коштів, зокрема, кредитів банків та інших позик становила 8,4%, коштів населення, витрачених на будівництво житла, – 12,3%. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 9,5% капітальних інвестицій.

Суттєву частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами промисловості (35,5%), сільського, лісового та рибного господарств (31,3%).


23.08.2018

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИПНІ 2018 РОКУ

У січні–липні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1282,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–липнем 2017р. становив 126,5%.

У порівнянні з відповідним періодом 2017р. зросло будівництво інженерних споруд в 2,4 раза. Водночас будівництво житлових будівель скоротилося на 17,6%, нежитлових – на 6,9%.

Дві третини (66,6%) загальнообласного обсягу робіт виконано підприємствами м. Хмельницького, 7,5% – м. Нетішина та 7,4% – м. Кам’янця-Подільського.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 58,8% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний та поточний ремонти – 34,9% та 6,3% відповідно.

23.08.2018

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИПНІ 2018 РОКУ

Індекс промислової продукції за підсумками січня–липня 2018р. у порівнянні з січнем–липнем 2017р. становив 94,1%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–липня 2017р. зменшився на 15,9%.

У переробній промисловості в січні–липні 2018р. виробництво продукції зменшилось на 0,1%, у т.ч. у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 14,9%, машинобудуванні – на 6,9%. Поряд із цим збільшився випуск продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 11,3%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 6,0%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 0,7%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги виробництва продукції у порівнянні з січнем–липнем 2017р. становили 86,6%.


21.08.2018

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2018 РОКУ

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 липня 2018р. становила 1269,9 тис. осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–червня 2018р., чисельність наявного населення скоротилась на 4553 особи. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 4655 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 102 особи.

Протягом січня–червня 2018р. на Хмельниччині народилось 5284 немовляти, зареєстровано 9939 померлих. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (62,0%), друге – новоутворення (12,8%), третє – зовнішні причини смерті (4,9%).


20.08.2018

СТАН СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИПНІ 2018 РОКУ

У січні–липні 2018р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–липнем 2017р. становив 105,7%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 110,2%, у господарствах населення – 100,8%.

Станом на 1 серпня п.р. всіма категоріями господарств зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) скошено та обмолочено на площі 145,8 тис.га, що на 15,1% більше, ніж на початок серпня 2017р. Виробництво зерна становило 777,5 тис.т, що на 10,1% більше, ніж торік. Ріпак зібрано на площі 57,8 тис.га (на 45,4% більше, ніж на 1 серпня 2017р.), валовий збір становив 192,7 тис.т (на 45,7% більше).

Усіма категоріями господарств накопано 119,4 тис.т картоплі, що на 6,1% менше відносно 1 серпня 2017р.; зібрано 55,4 тис.т овочів відкритого ґрунту (на 0,9% більше) та 36,8 тис.т плодоягідної продукції (в 1,5 раза більше).

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 49,4 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 1,4% менше, ніж у січні–липні 2017р., вироблено 373,3 тис.т молока (на 2,3% більше) та 577,1 млн.шт яєць (на 17,1% менше).

За розрахунками, на 1 серпня 2018р. у господарствах усіх категорій налічувалося 248,4 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 132,8 тис. корів, свиней – 336,1 тис., овець та кіз – 33,6 тис., птиці свійської – 9,1 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до до 1 серпня 2017р. зменшилась на 2,7%, у т.ч. корів – на 1,9%, свиней – на 1,5%, овець та кіз – на 3,4%, а чисельність птиці зросла на 5,1%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–липень 2018р. порівняно з січнем–липнем 2017р. збільшився в 1,6 раза, у т.ч. продукції рослинництва – в 1,8 раза, тваринництва – на 0,4%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за січень–липень 2018р. порівняно з січнем–липнем 2017р. зросли на 11,4%, у т.ч. продукції рослинництва – на 6,8%, тваринництва – на 13,7%. У липні 2018р. порівняно з червнем п.р. середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції зменшились на 4,8%, у т.ч. продукції рослинництва – на 5,5%, продукції тваринництва – на 1,4%.

На 1 серпня 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 576,9 тис.т зерна (на 1,0% більше проти 1 серпня 2017р.), у т.ч. 399,6 тис.т пшениці, 103,3 тис.т кукурудзи, 53,3 тис.т ячменю, 3,2 тис.т жита. Безпосередньо в сільськогосподарських підприємствах зберігалося 271,7 тис.т зерна (на 10,4% менше), у т.ч. 161,2 тис.т пшениці, 75,2 тис.т кукурудзи, 22,9 тис.т ячменю, 1,2 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 305,2 тис.т зерна (на 14,0% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 1,6 тис.т, що в 4,1 раза менше, ніж на відповідну дату 2017р.


15.08.2018

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В ЛИПНІ 2018 РОКУ

Індекс споживчих цін по області та Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) в липні 2018р. відносно попереднього місяця становив 99,2% та 99,3% відповідно, з початку року – 103,1% та 103,6%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в липні п.р. порівняно з червнем знизились на 2,0%. Найбільше подешевшали фрукти та овочі – на 18,5% та 11,8% відповідно. На 3,6–0,4% зменшились в ціні яйця, сало, свинина, сметана, вершкове масло, кондитерські вироби з цукру, молоко. Водночас на 3,1–0,4% подорожчали молочні суміші для дитячого харчування, рис, цукор, продукти переробки зернових, хліб, безалкогольні напої, риба та продукти з риби, кисломолочна продукція, соняшникова олія, сіль, м’ясо птиці, макаронні вироби.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились на 2,0%, а саме: на тютюнові вироби – на 2,4%, алкогольні напої – на 1,4%.

Одяг та взуття подешевшали на 4,4%, що пов’язано із сезонним зниженням цін на одяг на 4,9%, взуття – на 3,8%.

На зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,2% вплинуло підвищення тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 11,9%, плати за оренду житла – на 1,5%.

Через подорожчання послуг санаторно-курортних установ на 6,6% у сфері охорони здоров’я ціни зросли на 0,2%.

Ціни на транспорт у цілому зменшились на 0,1% за рахунок здешевлення палива та мастил на 0,4%.

Серед інших товарів та послуг тривало сезонне підвищення цін на послуги пансіонатів (на 13,2%); дещо (на 0,1%) подорожчали предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла, послуги перукарень, ювелірні вироби.


03.08.2018

ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У ТРАВНІ 2018 РОКУ

У червні 2018р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 94,5 млн.грн (82,9% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії – 70,4 млн.грн.

На кінець червня 2018р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 242,6 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 80,1 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 54,1 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 27,0 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 5,0 млн.грн, за постачання електричної енергії – 80,7 млн.грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт.год), на одного власника особового рахунку в червні 2018р. становили 576,2 грн.


01.08.2018

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА СТАН ЇЇ ВИПЛАТИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У ЧЕРВНІ 2018 РОКУ

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у червні 2018р. становила 7741 грн, що в 2,1 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн), проте на 15,3% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в червні 2018р. була заробітна плата працівників державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (12154 грн), сфери фінансової та страхової діяльності (10990 грн), промисловості (8196 грн), сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства (8152 грн), освіти (8138 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (10734 грн) і перевищував середньообласний показник на 38,7%.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування, виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності перебував у межах 45,0–64,4% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у червні 2018р. порівняно з травнем 2018р. збільшилась на 8,6%, відносно червня 2017р. – на 12,7%.

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 липня п.р. становила 7,4 млн.грн, або 0,5% фонду оплати праці, нарахованого за червень 2018р.

У структурі загальної суми заборгованості 81,0% утворено на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 15,2% – на економічно активних підприємствах та 3,8% – на економічно неактивних підприємствах.

Вчасно не отримали заробітну плату 135 працівників економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено в середньому по 8313 грн, що на 7,4% більше, ніж середня заробітна плата за червень 2018р.При передрукуванні або використанні окремих статистичних даних
посилання на першоджерело обов'язкове

© 2000-2018, Головне управлiння статистики у Хмельницькій областi