31.08.2021

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У ЛИПНІ 2021 РОКУ

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у липні 2021р. становила 12338 грн, що в 2,1 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн), проте на 14,0% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в липні 2021р. була заробітна плата працівників сфери державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (17430 грн), фінансової та страхової діяльності (16251 грн), промисловості (14217 грн), будівництва (14189 грн) та сільського, лісового та рибного господарств (12482 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (23730 грн) і перевищував середньообласний показник у 1,9 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування та текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів перебував в межах 42,2–61,3% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у липні 2021р. порівняно з червнем зменшилась на 5,2%, а відносно липня 2020р. зросла на 12,9%.

31.08.2021

СТАН ЗАБОРГОВАНОСТІ З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 1 СЕРПНЯ 2021 РОКУ

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах, активних з початку року, із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 серпня 2021р. становила 23,1 млн.грн, або 1,0% фонду оплати праці, нарахованого за липень 2021р.

На 1 серпня п.р. за видами економічної діяльності найбільша сума заборгованості припадала на промисловість (71,5%) та будівництво (11,7%), в районному розрізі – на Кам'янець-Подільський район (75,6%).

Вчасно не отримали заробітну плату 1486 працівників. Кожному з них не виплачено в середньому по 15558 грн, що на 26,1% більше від середньої заробітної плати за липень 2021р.


30.08.2021

ПІДСУМКИ РОБОТИ ТРАНСПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИПНІ 2021 РОКУ

У січні–липні 2021р. вантажообіг підприємств транспорту області становив 675,8 млн.ткм, що на 2,1% більше відповідного періоду попереднього року. Перевезено 3722,6 тис.т вантажів, що на 5,6% більше обсягу січня–липня 2020р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирообіг в обсязі 317,4 млн.пас.км, що на 5,5% менше обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 35,1 млн. пасажирів (на 7,0% менше, ніж у січні–липні торік). Міським електротранспортом перевезено 16,0 млн. пасажирів (на 0,6% більше).


27.08.2021

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИПНІ 2021 РОКУ

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–липні 2021р. становив 17924,2 млн.грн, що в порівнянних цінах на 19,8% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в липні п.р. порівняно з червнем збільшився на 7,1%, порівняно з липнем 2020р. – на 11,6%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–липні 2021р. становив 10469,7 млн.грн, що в порівнянних цінах на 16,4% більше від обсягу січня–липня 2020р. У липні 2021р. його обсяг становив 1681,5 млн.грн і в порівнянних цінах проти липня 2020р. збільшився на 17,7%, проти червня 2021р. – на 7,1%.

27.08.2021

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИПНІ 2021 РОКУ

Індекс промислової продукції за підсумками січня–липня 2021р. у порівнянні з січнем–липнем 2020р. становив 101,7%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–липня 2020р. збільшився в 1,6 раза.

У переробній промисловості в січні–липні 2021р. виробництво продукції збільшилось на 1,3%, у т.ч. у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 24,9%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 21,1%, машинобудуванні – на 12,4%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 4,7%.

Поряд з цим зменшився випуск продукції в виробництві хімічних речовин і хімічної продукції на 19,8%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 17,0%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 16,9%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем–липнем 2020р. становив 99,7%.

27.08.2021

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2021 РОКУ

У січні–червні 2021р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 4275,6 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 5,4% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2020р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,5% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 52,5% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 42,6%.

Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно 63,1% загального обсягу. Частка залучених і запозичених коштів, зокрема, кредитів банків та інших позик, становила 10,1%. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 11,7% капітальних інвестицій, коштів населення, витрачених на будівництво житла, – 3,5%.

Суттєву частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами промисловості (28,5%), будівництва (24,9%), сільського, лісового та рибного господарств (18,1%).

Капітальні інвестиції в житлове будівництво в порівнянні з січнем–червнем 2020р. зросли в 1,8 раза.

27.08.2021

ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2021 РОКУ

У січні–червні 2021р. в області прийнято в експлуатацію 169,6 тис.м2 загальної площі житлових будівель, що на 26,3% більше, ніж у січні–червні 2020р. Із загального обсягу 68,0% прийнято в експлуатацію в будинках із двома та більше квартирами, 32,0% – в одноквартирних будинках. У цілому по області прийнято в експлуатацію 2141 квартира. Середній розмір квартири становив 79,2 м2 загальної площі, при цьому в сільській місцевості – 120,8 м2, у міській – 74,6 м2 загальної площі.

Перше місце за обсягами прийнятого в експлуатацію житла посів Хмельницький район – 129,9 тис.м2 загальної площі житлових будівель, або 76,6% загального обсягу.

Крім того, у січні–червні 2021р. прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки (нового будівництва) загальною площею 14,2 тис.м2, що на 26,3% більше порівняно з відповідним періодом 2020р.


25.08.2021

СТАН СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИПНІ 2021 РОКУ

У січні–липні 2021р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–липнем 2020р. становив 102,7%, у т.ч. у підприємствах – 105,4%, у господарствах населення – 99,0%.

Станом на 1 серпня п.р. всіма категоріями господарств зернові та зернобобові культури скошено та обмолочено на площі 102,5 тис.га, що на 12,0% менше, ніж на початок серпня 2020р. Виробництво зерна становило 557,5 тис.т (у початково оприбуткованій масі), що на 8,5% більше, ніж на відповідну дату минулого року.

У цілому по області ріпаку озимого та кользи (ріпаку ярого) зібрано на площі 56,0 тис.га (на 6,4% менше, ніж на 1 серпня 2020р.), валовий збір становив 197,5 тис.т (на 16,6% більше).

Усіма категоріями господарств накопано 81,3 тис.т картоплі (71,7% до обсягів на 1 серпня 2020р.); зібрано 50,7 тис.т (85,6%) культур овочевих, 23,5 тис.т (93,4%) культур плодових та ягідних.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 50,1 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 5,7% більше, ніж у січні–липні 2020р., вироблено 388,8 тис.т молока (на 1,0% більше) та 420,5 млн.шт яєць (на 28,0% менше).

За розрахунками, на 1 серпня 2021р. у господарствах усіх категорій налічувалося 232,3 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 123,9 тис. корів, свиней – 349,4 тис., овець та кіз – 42,3 тис., птиці свійської – 6,5 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 серпня 2020р. зменшилась на 0,2%, у т.ч. корів – на 1,0%, птиці – на 12,9%, а кількість овець та кіз збільшилась на 24,4%, свиней – на 9,5%.

Обсяг реалізованої підприємствами власно виробленої сільськогосподарської продукції за січень–липень 2021р. порівняно з січнем–липнем 2020р. знизився на 12,0%, у т.ч. продукції рослинництва – на 16,4%, продукції тваринництва зріс на 7,8%.

Середні ціни продажу аграрної продукції за січень–липень 2021р. порівняно з січнем–липнем 2020р. збільшились на 29,1%, у т.ч продукції рослинництва – в 1,7 раза, продукції тваринництва – на 11,2%.

На 1 серпня 2021р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують зернові та зернобобові культури, та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, було в наявності 398,6 тис.т зерна (на 7,4% більше проти 1 серпня 2020р.), у т.ч. 228,7 тис.т пшениці, 92,8 тис.т кукурудзи, 60,9 тис.т ячменю, 9,7 тис.т жита.

Запаси насіння соняшнику становили 16,4 тис.т, що на 27,6% більше, ніж на відповідну дату 2020р.


20.08.2021

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2021 РОКУ

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 липня 2021р. становила 1236623 особи. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–червня 2021р., чисельність наявного населення скоротилась на 7164 особи. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 7522 особи, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 358 осіб.

Протягом січня–червня 2021р. на Хмельниччині народилось 4334 немовляти, зареєстровано 11856 померлих.

20.08.2021

САМООЦІНКА ДОМОГОСПОДАРСТВАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ РІВНЯ СВОГО МАТЕРІАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ

Органами державної статистики було проведено опитування членів домогосподарств, які беруть участь у вибірковому обстеженні умов життя, щодо якості добробуту та рівня достатності їх доходів. Опитування проводилося у січні 2021 року, респондентам було запропоновано визначитися щодо очікувань змін свого матеріального стану протягом поточного року та прогнозу розвитку країни на майбутнє.

Оцінюючи рівень своїх доходів, 57% домогосподарств області повідомили, що протягом останнього року коштів їм було достатньо, але робити заощадження не вдавалося. Постійно відмовляли собі в найнеобхіднішому, крім харчування, 37% домогосподарств, а одній родині із ста взагалі не вдавалося забезпечити навіть достатнє харчування. Відкладати кошти також могли дозволити собі лише шість родин із ста.

Неспроможність наших краян робити заощадження свідчить про їх малозабезпеченість. Підтвердженням цього є відповіді респондентів на питання щодо визначення їх соціально-економічного статусу в суспільстві. Так, більше половини домогосподарств Хмельниччини вважали себе бідними, 41% родин хоча бідною себе не вважала, але до середнього класу віднести себе ще не могла. Тільки дві родини зі ста опитаних вважали себе представниками середнього класу. Жоден із опитаних заможними себе не вважав.

Понад 43% домогосподарств Хмельниччини не відчули будь-яких змін свого матеріального стану протягом 2020 року. В кожному другому домогосподарстві добробут погіршився, і лише в восьми домогосподарствах із ста відмітили деяке покращення рівня свого життя.

Оцінка домогосподарствами економічних очікувань стосовно перспектив свого матеріального стану у наступні 12 місяців продемонструвала, що думки краян розділилися майже навпіл, не сподіваються на будь-які зміни 47% домогосподарств, 50% домогосподарств очікує на подальше погіршення. Водночас у 3% домогосподарств області сподіваються на покращення свого матеріального стану.


17.08.2021

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2021 РОКУ

У січні–червні 2021р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 413,3 млн.дол. США і 288,8 млн.дол. Порівняно з січнем–червнем 2020р. експорт збільшився на 48,5% (135,0 млн.дол.), імпорт – на 32,8% (71,3 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 124,5 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,43.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 122 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу збільшився порівняно з січнем–червнем 2020р. на 45,5% та становив 198,7 млн.дол., або 48,1% від загального обсягу експорту.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Іспанії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю, Білорусі, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Туреччини.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–червнем 2020р. збільшилась частка чорних металів; зернових культур; жирів та олій тваринного або рослинного походження; залишків і вiдходів харчової промисловості. Натомість зменшилась частка насiння і плодів олійних рослин; продукцiї борошномельно-круп'яної промисловості.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу збільшився проти січня–червня 2020р. на 12,7% та становив 134,3 млн.дол., або 46,5% від загального обсягу.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Туреччини, Російської Федерації, США, Казахстану, Білорусі, Саудівської Аравії.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки; пластмас, полімерних матеріалів. Зменшилась частка механічних машин; добрив.

17.08.2021

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2021 РОКУ

У січні–червні 2021р. обсяги експорту та імпорту послуг становили відповідно 13,7 млн.дол. США і 8,1 млн.дол. Порівняно з січнем–червнем 2020р. експорт збільшився на 19,1%, імпорт – на 8,0%. Додатне сальдо становило 5,6 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,69.

Зовнішньоторговельні операції послугами проводились із партнерами з 61 країни світу.

Обсяг експорту послуг до країн Європейського Союзу збільшився проти січня–червня 2020р. на 20,3% та становив 12,4 млн.дол., або 90,2% від загального обсягу експорту.

Головними партнерами в експорті послуг серед країн-членів ЄС були Німеччина, Польща, Кіпр, Естонія, Бельгія, Литва, Фінляндія, Нідерланди, Чехія.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі експорту області становили транспортні послуги (41,7%) і послуги з переробки матеріальних ресурсів (38,6%).

Імпорт послуг з країн Європейського Союзу збільшився проти січня–червня 2020р. на 10,2% та становив 6,2 млн.дол., або 76,8% від загального обсягу імпорту.

Головними партнерами в імпорті послуг були Франція, Польща, Німеччина, Кіпр, Нідерланди, Фінляндія, Італія, Австрія.

Основу структури імпорту становили транспортні послуги (32,3%), послуги, пов'язані з подорожами (21,0%), ділові послуги (16,7%), послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги (12,2%), роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності (12,0%).


13.08.2021

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В ЛИПНІ 2021 РОКУ

Індекс споживчих цін по області в липні 2021р. порівняно з попереднім місяцем становив 100,4%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в липні п.р. зросли на 0,4%. Найбільше підвищились ціни на цукор (на 5,7%), яловичину (на 4,5%), яйця (на 4,1%). У межах 3,1–0,9% подорожчали м'ясо птиці, свинина, сало, молоко, сметана, риба та продукти з риби, кондитерські вироби з цукру та борошна, безалкогольні напої, масло, маргарин, продукти переробки зернових. Водночас на 10,9% подешевшали овочі, на 1,9–0,6% – соняшникова олія, фрукти, сири, кисломолочна продукція, рис, макаронні вироби.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби додали в ціні 0,8%.

Одяг та взуття подешевшали на 2,6%: одяг – на 2,8%, взуття – на 2,4%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,1% за рахунок подорожчання товарів та послуг з утримання та ремонту житла на 2,2%, його оренди – на 0,7%.

У сфері охорони здоров'я ціни збільшились на 0,8%, у т.ч. на фармацевтичну продукцію – на 0,9%.

Зростання цін на транспорт у цілому на 0,5% зумовлено подорожчанням палива та мастил, а також проїзду в залізничному пасажирському транспорті – на 2,7% та 1,2% відповідно. При цьому на 1,2% подешевшали автомобілі.

З інших товарів та послуг на 4,4–0,1% підвищились ціни на страхування особистого транспорту, послуги ресторанів та готелів, прилади та товари для особистого догляду, у сфері відпочинку та культури, зв’язку.

За січень–липень п.р. індекс споживчих цін по області становив 105,9%, по Україні – 106,5%.


12.08.2021

ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У ЧЕРВНІ 2021 РОКУ

У червні 2021р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 358,9 млн.грн (122,0% нарахованих за цей період сум, з урахуванням погашення боргів попередніх періодів).

На кінець червня 2021р. заборгованість населення зі сплати за постачання та розподіл природного газу становила 451,7 млн.грн, за постачання теплової енергії та гарячої води – 250,2 млн.грн, за постачання та розподіл електричної енергії – 161,9 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення –97,7 млн.грн, за управління багатоквартирним будинком –93,5 млн.грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів – 19,1 млн.грн.


05.08.2021

ПІДСУМКИ СІВБИ ПІД УРОЖАЙ 2021 РОКУ У ГОСПОДАРСТВАХ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Під урожай 2021р. сільськогосподарські культури посіяно на площі 1205,1 тис.га, з них у підприємствах – на 944,2 тис.га (78% загальних площ), у господарствах населення – на 260,9 тис.га (22%). У порівнянні з попереднім роком загальна посівна площа зменшилась на 5,0 тис.га (0,4%), в т.ч. у підприємствах – на 6,2 тис.га (0,6%).

У структурі посівних площ, як і в попередні роки, найбільша частка (51,9%, або 625,9 тис.га) припадає на зернові та зернобобові культури, їх посіви збільшились на 4,2 тис.га, або 0,7%. У поточному році пшениці посіяно 219,1 тис.га (18,2% усіх посівів), кукурудзи на зерно – 303,9 тис.га (25,2%), ячменю – 71,3 тис.га (5,9%), гречки – 8,6 тис.га (0,7%). Розширено посівні площі під квасолю (в 1,8 раза), кукурудзу на зерно (на 8,1%), жито (на 0,6%), водночас скорочено площі посівів проса (в 2,3 раза), вівса (на 8,5%), ячменю (на 7,8%), гречки (на 7,2%), пшениці (на 6,5%).

Культурами технічної групи зайнято 411,3 тис.га (34,1% всіх посівів), що на 0,4% більше, ніж торік. Найбільше посіяно соняшнику – 161,9 тис.га (на 8,0% менше, ніж під урожай 2020р.), сої – 133,7 тис.га (на 0,5% більше), ріпаку озимого та кользи – 82,8 тис.га (на 12,9% більше), буряку цукрового фабричного – 29,1 тис.га (на 22,6% більше).

Під картоплею в області зайнято 61,1 тис.га (5,1% загальної посівної площі), культурами овочевими відкритого ґрунту – 10,0 тис.га (0,8%), кормовими культурами – 96,1 тис.га (8,0%). При цьому в поточному році менше посаджено кормових культур (на 4,8 тис.га, або 4,6%), картоплі (на 5,1 тис.га, або 7,8%) та культур овочевих відкритого ґрунту (на 1,1 тис.га, або 5,4%).

Слід зазначити, що основними виробниками зернових та технічних культур є підприємства (в них зосереджено відповідно 83,0% та 96,0% посівних площ цих культур), картоплі та овочів – господарства населення (відповідно 99,7% та 97,0%).


04.08.2021

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2021 РОКУ

У січні–червні 2021р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 25,6 млрд.грн.

У структурі обсягів реалізованої промислової продукції 61,0% припадає на переробну промисловість, зокрема, 20,8% – на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, 17,3% – на виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 6,5% – на машинобудування.

Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізовано 35,7% від загального обсягу.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за січень–червень 2021р. становив 20,5 тис.грн.


При передрукуванні або використанні окремих статистичних даних
посилання на першоджерело обов'язкове
© 2000-2021, Головне управлiння статистики у Хмельницькій областi