30.09.2021

СТАН ЗАБОРГОВАНОСТІ З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 1 ВЕРЕСНЯ 2021 РОКУ

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах, активних з початку року, із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 вересня 2021р. становила 20,6 млн.грн, або 0,9% фонду оплати праці, нарахованого за серпень 2021р.

На 1 вересня п.р. за видами економічної діяльності найбільша сума заборгованості припадала на промисловість (72,5%) та будівництво (12,4%), в районному розрізі – на Кам'янець-Подільський район (74,5%). Вчасно не отримали заробітну плату 984 працівники. Кожному з них не виплачено в середньому по 20926 грн, що в 1,7 раза більше від середньої заробітної плати за серпень 2021р.

30.09.2021

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У СЕРПНІ 2021 РОКУ

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у серпні 2021р. становила 12055 грн, що в 2,0 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн), проте на 13,9% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в серпні 2021р. була заробітна плата працівників сфери державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (18075 грн), фінансової та страхової діяльності (15369 грн), будівництва (14085 грн), промисловості (14046 грн), сільського, лісового та рибного господарств (13136 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (23836 грн) і перевищував середньообласний показник у 2,0 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування та текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів перебував в межах 43,7–63,5% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у серпні 2021р. порівняно з липнем зменшилась на 2,3%, а відносно серпня 2020р. зросла на 14,2%.


29.09.2021

ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ НАСЕЛЕННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У І ПІВРІЧЧІ 2021 РОКУ

За результатами обстеження робочої сили в І півріччі 2021р. кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше становила 500,6 тис. осіб, а у віці 15–70 років – 493,9 тис. осіб. Кількість безробітного населення віком 15 років і старше та у віці 15–70 років склала по 57,8 тис. осіб.

Рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 47,9%, а серед населення віком 15–70 років – 54,2%. Рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше становив 10,4%, а серед осіб віком 15–70 років – 10,5%.


28.09.2021

ПІДСУМКИ РОБОТИ ТРАНСПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–СЕРПНІ 2021 РОКУ

У січні–серпні 2021р. вантажообіг підприємств транспорту області становив 791,5 млн.ткм, що на 5,8% більше відповідного періоду попереднього року. Перевезено 4418,1 тис.т вантажів, що на 8,6% більше обсягу січня–серпня 2020р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирообіг в обсязі 357,3 млн.пас.км, що на 7,8% менше обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 39,0 млн. пасажирів (на 10,0% менше, ніж у січні–серпні торік). Міським електротранспортом перевезено 17,1 млн. пасажирів (на 6,6% менше).


24.09.2021

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–СЕРПНІ 2021 РОКУ

Індекс промислової продукції за підсумками січня–серпня 2021р. у порівнянні з січнем–серпнем 2020р. становив 101,5%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–серпня 2020р. збільшився в 1,5 раза.

У переробній промисловості в січні–серпні 2021р. виробництво продукції збільшилось на 1,0%, у т.ч. у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 22,4%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 18,5%, машинобудуванні – на 9,4%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 3,8%.

Поряд з цим зменшився випуск продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції на 20,3%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 16,8%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 14,6%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем–серпнем 2020р. становив 100,0%.


23.09.2021

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–СЕРПНІ 2021 РОКУ

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–серпні 2021р. становив 20814,7 млн.грн, що в порівнянних цінах на 18,4% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в серпні п.р. порівняно з липнем збільшився на 1,0%, порівняно з серпнем 2020р. – на 7,5%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–серпні 2021р. становив 12158,1 млн.грн, що в порівнянних цінах на 15,9% більше від обсягу січня–серпня 2020р. У серпні 2021р. його обсяг становив 1692,8 млн.грн і в порівнянних цінах проти серпня 2020р. збільшився на 13,4%, проти липня 2021р. – на 1,0%.

23.09.2021

СТАН СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–СЕРПНІ 2021 РОКУ

У січні–серпні 2021р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–серпнем 2020р. становив 108,6%, у т.ч. у підприємствах – 117,0%, у господарствах населення – 99,6%.

Станом на 1 вересня п.р. всіма категоріями господарств зернові та зернобобові культури скошено та обмолочено на площі 302,2 тис.га, що на 7,0% менше, ніж на початок вересня 2020р. Виробництво зерна становило 1726,3 тис.т (у початково оприбуткованій масі), що на 17,6% більше, ніж на відповідну дату минулого року.

У цілому по області ріпаку озимого та кользи (ріпаку ярого) зібрано на площі 83,0 тис.га (на 13,1% більше, ніж на 1 вересня 2020р.), валовий збір становив 300,9 тис.т (на 41,7% більше).

Усіма категоріями господарств накопано 1125,0 тис.т картоплі (на 9,3% менше до обсягів на 1 вересня 2020р.); зібрано 138,6 тис.т (на 9,1% більше) культур овочевих, 82,0 тис.т (на 5,3% більше) культур плодових та ягідних.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 55,2 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 5,3% більше, ніж у січні–серпні 2020р., вироблено 452,2 тис.т молока (на 0,6% більше) та 483,4 млн.шт яєць (на 28,4% менше).

За розрахунками, на 1 вересня 2021р. у господарствах усіх категорій налічувалося 231,9 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 123,7 тис. корів, свиней – 356,9 тис., овець та кіз – 41,4 тис., птиці свійської – 6,9 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 вересня 2020р. залишилась на рівні минулого року, у т.ч. корів зменшилась на 0,5%, птиці – на 2,2%, а кількість овець та кіз збільшилась на 25,5%, свиней – на 11,9%.

Обсяг реалізованої підприємствами власно виробленої сільськогосподарської продукції за січень–серпень 2021р. порівняно з січнем–серпнем 2020р. знизився на 7,5%, у т.ч. продукції рослинництва – на 10,3%, продукції тваринництва зріс на 7,8%.

Середні ціни продажу аграрної продукції за січень–серпень 2021р. порівняно з січнем–серпнем 2020р. збільшились на 29,7%, у т.ч продукції рослинництва – в 1,6 раза, продукції тваринництва – на 12,0%.

На 1 вересня 2021р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують зернові та зернобобові культури, та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, було в наявності 922,8 тис.т зерна (на 16,0% більше проти 1 вересня 2020р.), у т.ч. 662,5 тис.т пшениці, 96,5 тис.т кукурудзи, 142,8 тис.т ячменю, 12,6 тис.т жита.

Запаси насіння соняшнику становили 16,3 тис.т, що на 2,2% більше, ніж на відповідну дату 2020р.


22.09.2021

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИПНІ 2021 РОКУ

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 серпня 2021р. становила 1236314 осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–липня 2021р., чисельність наявного населення скоротилась на 7473 особи. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 8166 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 693 особи.

Протягом січня–липня 2021р. на Хмельниччині народилось 5144 немовляти, зареєстровано 13310 померлих.


16.09.2021

КРОК ДО ЗДОРОВ'Я – ЗАНЯТТЯ ФІЗКУЛЬТУРОЮ ТА СПОРТОМ

За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, що проводиться органами державної статистики, в середньому по країні більше третини (35,3%) чоловіків старше 18 років та майже чверть (24%) жінок цього ж віку хоча б раз на тиждень займаються фізкультурою та спортом. На Хмельниччині таким чином намагаються підтримати свою фізичну форму менше третини (30,9%) чоловіків та кожна восьма (13,1%) жінка.

Серед регіонів України найбільш спортивними виявилися мешканці Сумської області, де 46,8% чоловіків та 27,8% жінок регулярно займаються фізкультурою та спортом. Найменше від усіх піклуються про свій фізичний стан мешканці Закарпаття, серед яких 15,3% чоловіків та 13,9% жінок займаються фізкультурою та спортом хоча б раз на тиждень.

Слід зазначити, що в рамках обстеження умов життя домогосподарств досліджуються питання антропометричних даних населення країни та її регіонів, на основі яких визначається "Індекс маси тіла" – відношення ваги людини в кілограмах до квадрату її зросту в метрах. Згідно з нормами, встановленими Всесвітньою організацією охорони здоров'я, маса тіла людини вважається нормальною, якщо цей показник знаходиться в межах 18,5–25,0.

За підсумками проведеного опитування лише 36,1% населення Хмельниччини має нормальну вагу тіла, 45,2% мають надлишкову масу, серед яких майже кожен п'ятий мешканець (18,2%) області взагалі страждає від ожиріння.

Щодо регіонів країни, то найбільше повних людей мешкає на Сумщині – там 66,3% осіб страждають від зайвої ваги. Водночас понижену масу тіла мають 1,2% населення країни, найменше (0,3%) – у Полтавській, Черкаській та Чернівецькій областях, найбільше (2,6%) – у Житомирській.

16.09.2021

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИПНІ 2021 РОКУ

У січні–липні 2021р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 455,7 млн.дол. США і 338,5 млн.дол. Порівняно з січнем–липнем 2020р. експорт збільшився на 47,9% (147,5 млн.дол.), імпорт – на 27,6% (73,3 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 117,2 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,35.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 119 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу збільшився порівняно з січнем–липнем 2020р. на 46,7% та становив 226,6 млн.дол., або 49,7% від загального обсягу експорту.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Італії, Іспанії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю, Білорусі, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Туреччини.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–липнем 2020р. збільшилась частка чорних металів; зернових культур; жирів та олій тваринного або рослинного походження; залишків і вiдходів харчової промисловості. Натомість зменшилась частка насiння і плодів олійних рослин; продукцiї борошномельно-круп'яної промисловості.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу збільшився проти січня–липня 2020р. на 9,3% та становив 159,3 млн.дол., або 47,0% від загального обсягу.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Туреччини, Російської Федерації, Казахстану, США, Білорусі, Саудівської Аравії.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки; пластмас, полімерних матеріалів. Зменшилась частка механічних машин; електричних машин.


15.09.2021

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СЕРПНІ 2021 РОКУ

Індекс споживчих цін по області в серпні 2021р. порівняно з попереднім місяцем становив 99,9%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в серпні п.р. знизились на 0,4%. Найбільше подешевшали овочі (на 14,4%) та фрукти (на 8,2%). На 3,2–0,5% зменшились ціни на соняшникову олію, продукти переробки зернових, маргарин, кисломолочну продукцію, безалкогольні напої. Водночас на 10,0% подорожчали яйця, на 4,2–0,4% – рис, цукор, сири, м'ясо птиці, молоко, кондитерські вироби з борошна, яловичина, сало, масло, риба та продукти з риби, свинина, макаронні вироби, сметана, хліб.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,5%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 0,7%, алкогольні напої – на 0,3%

Одяг та взуття подешевшали на 1,0%: одяг – на 1,5%, взуття – на 0,5%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива у цілому залишились на рівні минулого місяця. При цьому товари та послуги з утримання та ремонту житла додали в ціні 1,7%.

Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 0,2% зумовлено подорожчанням послуг лікарень на 1,5%, амбулаторних послуг – на 0,9% (у т.ч. діагностичних – на 3,1%). Фармацевтична продукція стала дешевшою на 0,1%.

Ціни на транспорт загалом не змінились. Водночас ціни на паливо та мастила збільшились на 1,0%, на автомобілі знизились на 1,1%.

У сфері зв’язку підвищення цін на 0,5% відбулось за рахунок подорожчання послуг мобільного зв’язку на 1,2%.

З інших товарів та послуг знизились ціни на послуги ресторанів та готелів (на 0,4%), у сфері відпочинку та культури (на 0,3%). Разом з тим на 2,6–0,5% подорожчали фінансові послуги, товари та послуги з особистого догляду, предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла.

За січень–серпень п.р. індекс споживчих цін по області становив 105,8%, по Україні – 106,2%.


14.09.2021

ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У ЛИПНІ 2021 РОКУ

У липні 2021р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 354,2 млн.грн (116,5% нарахованих за цей період сум, з урахуванням погашення боргів попередніх періодів).

На кінець липня 2021р. заборгованість населення зі сплати за постачання та розподіл природного газу становила 425,1 млн.грн, за постачання теплової енергії та гарячої води – 229,4 млн.грн, за постачання та розподіл електричної енергії – 156,8 млн.грн, за управління багатоквартирним будинком – 92,6 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 99,8 млн.грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів – 20,3 млн.грн.


07.09.2021

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИПНІ 2021 РОКУ

У січні–липні 2021р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 30,3 млрд.грн.

У структурі обсягів реалізованої промислової продукції 62,9% припадає на переробну промисловість, зокрема, 20,3% – на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, 18,3% – на виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 6,8% – на металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання.

Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізовано 33,8% від загального обсягу.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за січень–липень 2021р. становив 24,3 тис.грн.


01.09.2021

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У СІЧНІ–ЛИПНІ 2021 РОКУ

У січні–липні 2021р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 2774,2 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–липнем 2020р. становив 113,0%.

У порівнянні з січнем–липнем 2020р. зросло будівництво інженерних споруд на 16,3%, житлових будівель – на 10,7%, нежитлових будівель – на 4,6%.

Капітальний та поточний ремонти становили 60,5% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, нове будівництво – 29,1%, реконструкція та технічне переоснащення – 10,4%.


При передрукуванні або використанні окремих статистичних даних
посилання на першоджерело обов'язкове
© 2000-2021, Головне управлiння статистики у Хмельницькій областi