30.11.2018

ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ВЕРЕСНІ 2018 РОКУ

У січні–вересні 2018р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 34004,3 тис.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу), у січні–вересні 2017р. – 462,2 тис.дол.

Обсяг залучених із початку інвестування прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 1 жовтня 2018р. становив 198,6 млн.дол., що в розрахунку на одну особу населення становить 155,6 дол.

Інвестиції надійшли з 35 країн світу. Із країн Європейського Союзу з початку інвестування внесено 189,9 млн.дол. (95,6% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 8,7 млн.дол. (4,4%).

До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 92% загального обсягу прямих інвестицій, належать: Нідерланди, Кіпр, Польща, Німеччина, Велика Британія.

На підприємствах промисловості зосереджено 157,9 млн.дол. (79,5% загального обсягу прямих інвестицій в області), у т.ч. переробної промисловості – 157,7 млн.дол. У підприємства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів внесено 21,3 млн.дол. (10,7%), у сферу здійснення операцій з нерухомим майном – 9,1 млн.дол. (4,6%), сільського, лісового та рибного господарства – 8,0 млн.дол. (4,1%).

Прямі інвестиції з області в економіку країн світу здійснювало одне підприємство.


29.11.2018

ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У СІЧНІ–ВЕРЕСНІ 2018 РОКУ

У січні–вересні 2018р. в області прийнято в експлуатацію 170,0 тис.м2 загальної площі житла (нове будівництво), що на 33,8% менше, ніж у січні–вересні 2017р. Більше половини (61,8%) загального обсягу прийнято в експлуатацію в будинках із двома та більше квартирами, 38,2% – в одноквартирних будинках. У цілому по області прийнято в експлуатацію 2155 квартир. Середній розмір квартири становив 78,9 м2 загальної площі, при цьому в сільській місцевості – 142,5 м2, у міських поселеннях – 75,0 м2 загальної площі.

Перше місце за обсягами прийнятого в експлуатацію житла традиційно посів обласний центр – 99,6 тис.м2 загальної площі, або 58,5% загального обсягу.

Крім того, прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки (нового будівництва) загальною площею 10,3 тис.м2, що на 14,3% менше порівняно з січнем–вереснем 2017р.


28.11.2018

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У ІІІ КВАРТАЛІ 2018 РОКУ

У ІІІ кварталі 2018р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 1466,7 млн.грн.

У структурі загального обсягу реалізованих послуг 39,0% припадало на послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, 19,8% – на послуги інформації та телекомунікацій, 10,7% – на операції з нерухомим майном, 10,1% – на діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування.

Частка послуг, реалізованих населенню, становила 34,1% загального обсягу реалізованих послуг.

28.11.2018

ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ БОРОТЬБИ ЗІ СНІДОМ

Проблема поширення ВІЛ-інфекції впродовж 30-ти років залишається актуальною для світової спільноти. Сьогодні масштаби поширення вірусу імунодефіциту людини постають реальною загрозою соціально-економічного розвитку багатьох країн.

За офіційними даними Хмельницького обласного центру профілактики і боротьби зі СНІДом на кінець 2017р. в області на обліку в медичних закладах перебували 2011 носіїв ВІЛ-інфекції та 737 хворих на СНІД, з них 127 ВІЛ-інфікованих та 44 хворих на СНІД дітей та підлітків віком 0–17 років. Серед хворих, які знаходились на обліку на кінець 2017р., майже 47% становили жінки.

Упродовж 2017р. взято під нагляд 243 ВІЛ-інфіковані особи з уперше в житті встановленим діагнозом, з них 144 особи – хворі на СНІД. На кожні 100 тис. населення області припадало 19 ВІЛ-інфікованих та трохи більше 11 хворих на СНІД.

Серед шляхів передачі ВІЛ-інфекції в 2017р. переважав статевий шлях –64%, 28% були інфіковані під час уживання наркотиків з допомогою ін’єкцій, 7% – шляхом передачі від ВІЛ-інфікованої матері.

Найбільший рівень захворюваності спостерігається в м.Хмельницькому, Славутському, Хмельницькому та Ізяславському районах.

28.11.2018

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У СІЧНІ–ВЕРЕСНІ 2018 РОКУ

У січні–вересні 2018р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 6249,6 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 9,5% менше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2017р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,2% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 57,3% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 37,4%. На капітальний ремонт активів спрямовано 7,0% загального обсягу капітальних інвестицій.

У нематеріальні активи вкладено 1,8% загального обсягу капітальних інвестицій.

Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно 66,1% загального обсягу. Частка залучених і запозичених коштів, зокрема, кредитів банків та інших позик становила 7,8%, коштів населення, витрачених на будівництво житла, – 11,0%. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 14,0% капітальних інвестицій.

Суттєву частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами промисловості (32,2%), сільського, лісового та рибного господарств (31,9%).


27.11.2018

ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В ЖОВТНІ 2018 РОКУ

Підприємствами та організаціями Хмельницької області в жовтні 2018р. було використано вугілля кам’яного 62,5 тис.т, газу природного – 56,4 млн.м3, газойлів (палива дизельного) – 21,9 тис.т, бензину моторного – 1,4 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,6 тис.т. Крім цього, через мережу АЗС було продано населенню палива дизельного 4,0 тис.т, пропану і бутану скраплених – 3,3 тис.т, бензину моторного – 3,1 тис.т.

Порівняно з жовтнем 2017р. збільшились обсяги використання пропану і бутану скраплених на 26,5%, газойлів (палива дизельного) – на 15,6%, бензину моторного – на 2,0%, вугілля кам’яного – на 0,3%. Разом з тим обсяги використання мазутів топкових важких зменшились в 17 разів, газу природного – на 8,9%.

Станом на 1 листопада 2018р. у споживачів і постачальників області запаси вугілля кам’яного становили 105,4 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 7,0 тис.т, бензину моторного – 2,8 тис.т, мазутів топкових важких – 1,9 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,8 тис.т.


26.11.2018

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЖОВТНІ 2018 РОКУ

Індекс промислової продукції за підсумками січня–жовтня 2018р. у порівнянні з січнем–жовтнем 2017р. становив 96,9%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–жовтня 2017р. зменшився на 13,6%.

У переробній промисловості в січні–жовтні 2018р. виробництво продукції зменшилось на 1,1%, у т.ч. у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 14,6%, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 11,6%, машинобудуванні – на 10,6%. Поряд із цим збільшився випуск продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 12,8%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 9,0%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 1,7%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 0,3%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги виробництва продукції в порівнянні з січнем–жовтнем 2017р. становили 94,3%.

26.11.2018

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЖОВТНІ 2018 РОКУ

У січні–жовтні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 2436,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–жовтнем 2017р. становив 130,6%.

У порівнянні з відповідним періодом 2017р. зросло будівництво інженерних споруд в 2,0 раза та нежитлових будівель на 0,2%. Водночас будівництво житлових будівель скоротилося на 18,5%.

Підприємствами м.Хмельницького виконано 70,3% загального обсягу будівництва, м. Кам’янця-Подільського – 7,0%, м. Нетішина – 6,2%, Хмельницького району – 4,4%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 52,7% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний та поточний ремонти – 42,4% та 4,9% відповідно.


23.11.2018

ПІДСУМКИ РОБОТИ ТРАНСПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЖОВТНІ 2018 РОКУ

У січні–жовтні 2018р. вантажооборот підприємств транспорту області становив 1274,9 млн.ткм, або 93,1% від обсягу відповідного періоду 2017р. Перевезено 6922,0 тис.т вантажів, що становить 96,9% від обсягу січня–жовтня 2017р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирооборот в обсязі 852,1 млн.пас.км, що на 8,4% менше обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 88,2 млн. пасажирів, що на 4,6% менше, ніж у січні–жовтні 2017р.

23.11.2018

НАДАННЯ ПОСЛУГ ПОШТИ ТА ЗВ’ЯЗКУ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У СІЧНІ–ВЕРЕСНІ 2018 РОКУ

Упродовж січня–вересня підприємствами області у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку надано послуг на суму 838,4 млн.грн (на 11,9% більше, ніж у січні–вересні 2017р.), з них населенню – на 526,0 млн.грн (на 13,6% більше).

Доходи від надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку становили 497,1 млн.грн (59,3% від загального обсягу реалізованих послуг), Інтернет-послуг – 120,9 млн.грн (14,4%), поштової та кур’єрської діяльності – 96,4 млн.грн (11,5%), фіксованого телефонного зв'язку – 76,7 млн.грн (9,1%), послуг з трансляції, ретрансляції теле- та радіопрограм, технічного обслуговування й експлуатації обладнання в межах мовлення, радіозв’язку – 14,7 млн.грн (1,8%).

Частка міжнародних реалізованих послуг в загальному обсязі становила 3,0%.

Кількість абонентів мобільного зв’язку становила 1,0 млн., з них населення – 0,9 млн. Послугами кабельного телебачення в області користується 19,3 тис. абонентів. Кількість користувачів мережі "Інтернет" на 1 жовтня 2018р. налічувала 646,3 тис. абонентів, що в 2,6 раза більше, ніж на відповідну дату минулого року.

Разом з тим, спостерігається тенденція до зменшення кількості користувачів стаціонарного зв’язку. Мережа фіксованого телефонного зв’язку в порівнянні з 1 жовтня 2017р. зменшилась на 19,6% і на 1 жовтня 2018р. налічувала 115,7 тис. абонентів, з них 72,7 тис. – домашні. Зі 100 сімей області лише 15 продовжує користуватися стаціонарним зв’язком, з них у міських поселеннях – 22 сім’ї, у сільській місцевості – 8.

Упродовж січня–вересня 2018р. підприємствами поштового зв’язку відправлено 2759,2 тис. листів, 3366,6 тис. посилок, здійснено 2,0 млн. поштових переказів і пенсійних виплат, надано 4,9 млн. міжміських телефонних переговорів (включаючи міжнародні).

23.11.2018

ПРО НАДАННЯ НАСЕЛЕННЮ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ СУБСИДІЙ У СІЧНІ–ЖОВТНІ 2018 РОКУ

У жовтні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували 31,8 тис. домогосподарств.

З початку року за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 216,9 тис. домогосподарств, що на 40% менше, ніж у січні–жовтні 2017р. При цьому на домогосподарства в міських поселеннях припадало 60% таких звернень, у сільській місцевості – 40%.

У січні–жовтні 2018р. призначено субсидії 126,9 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях – 72,5 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 54,4 тис. Порівняно з відповідним періодом 2017р. кількість таких домогосподарств зменшилась в 2,5 раза.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–жовтні 2018р. становила 39,3 млн.грн (у міських поселеннях – 28,0 млн.грн, у сільській місцевості – 11,3 млн.грн), проти 153,2 млн.грн у січні–жовтні 2017р.

Сума перерахованих субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг організаціям, що надають домогосподарствам житлово-комунальні послуги, у січні–жовтні 2018р. становила 2131,9 млн.грн (із них у міських поселеннях – 1192,9 млн.грн, у сільській місцевості – 939,0 млн.грн), що менше порівняно з відповідним періодом 2017р. на 10%. Заборгованість бюджетів за субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг перед організаціями, що надають домогосподарствам житлово-комунальні послуги, на кінець жовтня 2018р. становила 227,4 млн.грн.

Крім цього, у січні–жовтні 2018р. 26,2 тис. домогосподарств призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 2,9 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 23,3 тис. Кількість домогосподарств, яким було призначено субсидії, порівняно із відповідним періодом 2017р. зменшилась на 11%.

За січень–жовтень 2018р. сума призначених субсидій цього виду становила 76,8 млн.грн (у міських поселеннях – 9,3 млн.грн, у сільській місцевості – 67,5 млн.грн), у відповідному періоді 2017р. – 81,1 млн.грн (у міських поселеннях – 9,4 млн.грн, у сільській місцевості – 71,7 млн.грн).

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в жовтні 2018р. зменшився порівняно з жовтнем 2017р. на 5% і становив 2661,0 грн.

У січні–жовтні 2018р. сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 78,0 млн.грн, у відповідному періоді 2017р. – 58,9 млн.грн.


22.11.2018

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЖОВТНІ 2018 РОКУ

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–жовтні 2018р. становив 16323,0 млн.грн, що в порівнянних цінах на 1,0% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в жовтні п.р. порівняно з вереснем збільшився на 4,3%, з жовтнем 2017р. зменшився на 0,5%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–жовтні 2018р. становив 9210,4 млн.грн, що в порівнянних цінах на 1,8% більше від обсягу січня–жовтня 2017р. У жовтні 2018р. його обсяг становив 1051,9 млн.грн і в порівнянних цінах проти жовтня 2017р. збільшився на 0,3%, проти вересня 2018р. – на 4,3%.


21.11.2018

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ВЕРЕСНІ 2018 РОКУ

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 жовтня 2018р. становила 1267,9 тис. осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–вересня 2018р., чисельність наявного населення скоротилась на 6513 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 6276 осіб.

Протягом січня–вересня 2018р. на Хмельниччині народилось 8125 немовлят, зареєстровано 14401 померлого. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (60,7%), друге – новоутворення (13,6%), третє – зовнішні причини смерті (5,0%).


20.11.2018

СТАН ТВАРИННИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЖОВТНІ 2018 РОКУ

У січні–жовтні 2018р. господарствами всіх категорій області реалізовано на забій 69,9 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 2,2% більше, ніж у січні–жовтні 2017р., вироблено 541,5 тис.т молока (на 4,0% більше) та 895,5 млн.шт яєць (на 17,7% менше).

У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) обсяг вирощування сільськогосподарських тварин зменшився проти січня–жовтня 2017р. на 2,4%, у т.ч. овець та кіз – у 2,3 раза, птиці свійської – на 6,1%, великої рогатої худоби – на 3,1%, проте свиней збільшився на 0,5%. Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до обсягу їх реалізації на забій становило 109,8%.

За січень–жовтень 2018р. в сільськогосподарських підприємствах середній надій молока від однієї корови, яка була в наявності на початок року, порівняно з січнем–жовтнем 2017р. збільшився на 277 кг і становив 5351 кг.

Виробництво яєць в аграрних підприємствах зазнало суттєвого скорочення в порівнянні з січнем–жовтнем 2017р. (на 21,2%) і становило 735,6 млн.шт.

За розрахунками, на 1 листопада 2018р. у господарствах усіх категорій налічувалося 242,8 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 131,2 тис. корів, свиней – 337,9 тис., овець та кіз – 31,6 тис., птиці свійської – 8,3 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 листопада 2017р. зменшилась на 1,1%, у т.ч. корів – на 2,5%, свиней – на 0,3%, птиці – на 2,0%, а овець та кіз збільшилась на 0,4%.

У господарствах населення утримувалось 72,0% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 79,0%, свиней – 49,5%, овець і кіз – 92,4%, птиці всіх видів – 36,2%.

20.11.2018

ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР У ГОСПОДАРСТВАХ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ СТАНОМ НА 1 ЛИСТОПАДА 2018 РОКУ

На 1 листопада п.р. всіма категоріями господарств Хмельниччини зернові та зернобобові культури скошено та обмолочено на площі 480,1 тис.га, що на 11,8% більше, ніж на початок листопада 2017р. Виробництво зерна (у початково оприбуткованій масі) становило 2996,7 тис.т (на 17,0% більше, ніж торік), у середньому з 1 га обмолоченої площі загалом одержано по 62,4 ц зерна (на 4,7% більше).

Кукурудзу на зерно зібрано на площі 119,9 тис.га, або на 58% площ, посіяних під урожай п.р. Виробництво кукурудзи на зерно (1186,2 тис.т) зросло в 2,1 раза як за рахунок збільшення зібраної площі (в 1,6 раза), так і середньої врожайності (на 26,6% до 98,9 ц з 1 га).

Виробництво соняшнику (478,3 тис.т у початково оприбуткованій масі) порівняно з початком листопада 2017р. збільшилося на 17,2% при розширенні площі збирання на 14,9% та підвищенні врожайності на 1,9%.

Виробництво сої (504,0 тис.т) зросло на 28,2%, що зумовлено збільшенням зібраної площі на 3,8% та урожайності на 23,1% (до 30,9 ц з 1 га).

Ріпак озимий та кользу зібрано на площі 65,0 тис.га (на 26,6% більше, ніж на 1 листопада 2017р.), виробництво становило 210,3 тис.т (на 27,1% більше), а середня врожайність – 32,3 ц з 1 га ( на 0,3% більше).

Виробництво цукрового буряку (1026,9 тис.т) порівняно з минулорічним скоротилось на 11,1% за рахунок зменшення площі збирання на 1,7% та середньої врожайність на 9,6% (до 474 ц з 1 га).

Усіма категоріями господарств накопано 1386,6 тис.т картоплі, що на 0,1% більше минулого року, зібрано 255,9 тис.т овочів відкритого ґрунту (на 1,3% менше) та 229,8 тис.т культур плодоягідних (на 7,9% більше).

Господарствами населення на початок листопада вирощено 14,1% загального обсягу виробництва зерна, 99,8% картоплі, 97,7% культур овочевих відкритого ґрунту, 88,5% культур плодоягідних.


16.11.2018

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ВЕРЕСНІ 2018 РОКУ

У січні–вересні 2018р. обсяги експорту та імпорту послуг становили відповідно 20,4 млн.дол. США і 12,1 млн.дол. Порівняно з січнем–вереснем 2017р. експорт збільшився на 6,6% (1,2 млн.дол.), імпорт – на 21,1% (2,1 млн.дол.). Додатне сальдо становило 8,3 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,69.

Зовнішньоторговельні операції послугами проводились із партнерами з 65 країн світу.

Обсяг експорту послуг до країн Європейського Союзу збільшився проти січня–вересня 2017р. на 8,1% та становив 18,9 млн.дол., або 92,4% від загального обсягу експорту.

Головними партнерами в експорті послуг серед країн-членів ЄС були Німеччина, Люксембург, Польща, Бельгія, Велика Британія, Фінляндія.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі експорту області становили послуги з переробки матеріальних ресурсів (55,0%) і транспортні послуги (41,9%).

Імпорт послуг з країн Європейського Союзу збільшився проти січня–вересня 2017р. на 8,5% та становив 8,3 млн.дол., або 68,6% від загального обсягу імпорту.

Серед країн ЄС головними партнерами в імпорті послуг були Польща, Франція, Німеччина

Основу структури імпорту становили транспортні послуги (29,2% від загального обсягу імпорту), ділові послуги (25,6%) та послуги, пов'язані з подорожами (24,4%).

16.11.2018

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ВЕРЕСНІ 2018 РОКУ

У січні–вересні 2018р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 445,9 млн.дол. США і 329,9 млн.дол. Порівняно з січнем–вереснем 2017р. експорт збільшився на 39,7% (126,8 млн.дол.), імпорт – на 5,8% (18,1 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 116,0 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,35.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 123 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу збільшився порівняно з січнем–вереснем 2017р. на 41,5% та становив 206,7 млн.дол., або 46,4% від загального обсягу експорту.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Бельгії, Нідерландів.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Єгипту, Індонезії, Молдови, Туреччини.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–вереснем 2017р. збільшилась частка зернових культур; залишків і відходів харчової промисловості; їстівних плодів та горіхів. Натомість зменшилась частка молока та молочних продуктів, яєць птиці, натурального меду; насіння і плодів олійних рослин; жирів та олій тваринного або рослинного походження; електричних машин; механічних машин; солі, сірки, землі та каміння; чорних металів; приладів та апаратів оптичних, фотографічних.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу зменшився проти січня–вересня 2017р. на 0,2% та становив 174,8 млн.дол., або 53,0% від загального обсягу.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Російської Федерації, Саудівської Аравії, Білорусі, Туреччини.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка продуктів неорганічної хімії; механічних машин; засобів наземного транспорту, крім залізничного; пластмас, полімерних матеріалів; добрив. Зменшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки; електричних машин; м’яса та їстівних субпродуктів; зернових культур; іграшок; виробів з чорних металiв.


15.11.2018

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В ЖОВТНІ 2018 РОКУ

Індекс споживчих цін по області в жовтні 2018р. відносно попереднього місяця становив 101,8%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,5%. Найбільше (на 10,3%) подорожчали овочі. На 7,8–4,3% підвищились ціни на крупи ячні, пшоно, молоко, сало, сметану, на 3,3–1,0% – на макаронні вироби, кисломолочну продукцію, сири, масло вершкове, хліб, кондитерські вироби з борошна та цукру, рис, безалкогольні напої, яйця, пшеничне борошно. Водночас на 4,8–0,8% подешевшали фрукти, цукор, крупи гречані, соняшникова олія, риба та продукти з риби.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,9%, зокрема, на алкогольні напої – на 2,3%, тютюнові вироби – на 1,5%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,8% зумовлено підвищенням тарифів на каналізацію на 11,4%, водопостачання – на 8,0%, плати за оренду житла – на 1,3%.

У сфері охорони здоров’я ціни збільшились на 1,5%, а саме: на послуги лікарень – на 3,8%, амбулаторні послуги – на 1,9%, фармацевтичну продукцію на 1,2%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 4,0% в основному спричинено подорожчанням палива та мастил на 6,1%. Крім того, на 4,5% зросла вартість транспортних послуг, з них пасажирського автодорожнього – на 4,8%, залізничного – на 1,2%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 3,5%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 9,4% та мобільного зв’язку на 6,9%.

На 3,3–0,3% збільшились ціни на одяг і взуття, послуги ресторанів та готелів, у сфері відпочинку та культури, на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла.

З початку року індекс споживчих цін по області становив 107,3%.


08.11.2018

ДО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ДНЯ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ ТА АМАТОРІВ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА

У 2017р. культурно-освітню роботу серед населення області здійснювали 879 масових та універсальних бібліотек, книжковий фонд яких налічує 9452,4 тис. прим (742 примірники на 100 осіб населення області). Більшість видань (56,6%) надруковані українською мовою. Протягом року бібліотеки відвідали 496,4 тис. читачів, яким було видано 11294,2 тис. книжок та журналів.

Cьогодні в області діє 3 театри та 3 концертні організації. У 2017р. театрами було показано 1019 театральних вистав, які подивилися 178,5 тис. глядачів, що на 8,4% більше, ніж у 2016р. Концертними організаціями було проведено 532 концерти, які відвідали 108,2 тис. слухачів (на 3,2% більше).

Упродовж 2017р. на Хмельниччині діяло 28 музеїв, з яких 19 – історичних, 4 – комплексні, 2 – літературні, 1 – художній, а також музей-студія фотомистецтва та Національний історико-архітектурний заповідник "Кам'янець". Протягом року в музеях було проведено 21,5 тис. екскурсій, якими обслуговано 159,2 тис. екскурсантів, з них 58,4% – учні та студенти. Загалом музеї області відвідали 523,7 тис. осіб, що на 4,9% більше, ніж у 2016р.


05.11.2018

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ВЕРЕСНІ 2018 РОКУ

У січні–вересні 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 31,1 млрд.грн, з неї продукції добувної та переробної промисловості – на 20,9 млрд.грн. У загальному обсязі реалізації найбільша питома вага припадала на постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (31,8%), виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (26,1%), виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (15,8%).

В області 31,2% від загального обсягу реалізованої промислової продукції належить підприємствам м.Хмельницького, 16,9% – м.Нетішина, 11,2% – Кам'янець-Подільського району.

05.11.2018

ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У ВЕРЕСНІ 2018 РОКУ

У вересні 2018р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 112,4 млн.грн (99,8% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії – 88,9 млн.грн.

На кінець вересня 2018р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 239,2 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 55,2 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 65,1 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 31,0 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 7,0 млн.грн, за постачання електричної енергії – 80,4 млн.грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт.год), на одного власника особового рахунку у вересні 2018р. становили 558,2 грн.

05.11.2018

ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ У ДИТЯЧИХ ЗАКЛАДАХ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ВЛІТКУ 2018 РОКУ

Влітку 2018р. на Хмельниччині функціонувало 172 дитячих заклади оздоровлення та відпочинку, в яких провели своє дозвілля 15,9 тис. дітей та підлітків з Хмельниччини та інших регіонів України. Із загальної кількості дітей 15,4 тис., або 96,9% – діти Хмельниччини.

Для відпочинку дітей було організовано 163 заклади відпочинку з денним перебуванням, де провели частину своїх канікул 13,4 тис. дітей, у 5 позаміських закладах оздоровлення – 2,4 тис. дітей, у 3 наметових містечках – 0,1 тис. дітей.

Влітку цього року у закладах оздоровлення та відпочинку перебували 3366 дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей; 979 дітей, батьки яких визнані учасниками бойових дій; 288 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 286 дітей з інвалідністю; 109 дітей з числа потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Відпочинок та оздоровлення дітей влітку забезпечували 3276 працівників, з яких 2125 осіб педагогічного персоналу, 167 медичних працівників, решта – адміністративно-господарський і обслуговуючий персонал.


01.11.2018

СТАН ЗАБОРГОВАНОСТІ З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 1 ЖОВТНЯ 2018 РОКУ

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 жовтня п.р. становила 15,8 млн.грн, або 1,0% фонду оплати праці, нарахованого за вересень 2018р.

У структурі загальної суми заборгованості 62,5% утворено на економічно активних підприємствах, 35,7% – на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та 1,8% – на економічно неактивних підприємствах.

Вчасно не отримали заробітну плату 1,2 тис. працівників економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено в середньому по 8062 грн, що на 8,5% більше, ніж середня заробітна плата за вересень 2018р.

01.11.2018

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У ВЕРЕСНІ 2018 РОКУ

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у вересні 2018р. становила 7431 грн, що майже в 2,0 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн), проте на 17,8% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області у вересні 2018р. була заробітна плата працівників державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (11262 грн), сфери фінансової та страхової діяльності (11123 грн), сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства (8896 грн), промисловості (8499 грн), транспортного, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності (7778 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (11397 грн) і перевищував середньообласний показник в 1,5 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів перебував у межах 53,5–68,3% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у вересні 2018р. порівняно з серпнем 2018р. зменшилась на 0,6%, а відносно вересня 2017р. збільшилась на 12,3%.При передрукуванні або використанні окремих статистичних даних
посилання на першоджерело обов'язкове

© 2000-2018, Головне управлiння статистики у Хмельницькій областi