30.11.2021

ПІДСУМКИ РОБОТИ ТРАНСПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЖОВТНІ 2021 РОКУ

У січні–жовтні 2021р. вантажообіг підприємств транспорту області становив 1021,6 млн.ткм, що на 10,7% більше відповідного періоду попереднього року. Перевезено 5794,7 тис.т вантажів, що на 12,6% більше обсягу січня–жовтня 2020р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирообіг в обсязі 436,6 млн.пас.км, що на 11,2% менше обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 46,8 млн. пасажирів (на 14,1% менше, ніж у січні–жовтні торік). Міським електротранспортом перевезено 19,6 млн. пасажирів (на 16,2% менше).


26.11.2021

ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У СІЧНІ–ВЕРЕСНІ 2021 РОКУ

У січні–вересні 2021р. в області прийнято в експлуатацію 251,2 тис.м2 загальної площі житлових будівель, що на 28,0% більше, ніж у січні–вересні 2020р. Із загального обсягу 68,3% прийнято в експлуатацію в будинках із двома та більше квартирами, 31,7% – в одноквартирних будинках. У цілому по області прийнято в експлуатацію 3196 квартир. Середній розмір квартири становив 78,6 м2 загальної площі, при цьому в сільській місцевості – 116,8 м2, у міській – 74,1 м2 загальної площі.

Перше місце за обсягами прийнятого в експлуатацію житла посів Хмельницький район – 186,2 тис.м2 загальної площі житлових будівель, або 74,1% загального обсягу.

Крім того, у січні–вересні 2021р. прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки (нового будівництва) загальною площею 19,9 тис.м2, що на 2,1% більше порівняно з відповідним періодом 2020р.

26.11.2021

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У СІЧНІ–ВЕРЕСНІ 2021 РОКУ

У січні–вересні 2021р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 7673,2 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 8,1% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2020р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,7% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з них у будівлі та споруди – 48,7% усіх інвестицій, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 47,3%.

Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно 67,4% загального обсягу. Частка залучених і запозичених коштів, зокрема, кредитів банків та інших позик, становила 7,1%. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 13,9% капітальних інвестицій, коштів населення, витрачених на будівництво житла, – 3,3%.

Суттєву частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарств (31,1%), промисловості (22,7%).

Капітальні інвестиції в житлове будівництво в порівнянні з січнем–вереснем 2020р. зросли в 1,8 раза.


25.11.2021

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЖОВТНІ 2021 РОКУ

Індекс промислової продукції за підсумками січня–жовтня 2021р. у порівнянні з січнем–жовтнем 2020р. становив 105,1%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–жовтня 2020р. збільшився в 1,5 раза.

У переробній промисловості в січні–жовтні 2021р. виробництво продукції збільшилось на 2,6%, у т.ч. у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 17,3%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 11,4%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 4,2%, машинобудуванні – на 3,4%.

Поряд з цим зменшився випуск продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції на 15,1%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 11,9%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 3,9%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем–жовтнем 2020р. становив 107,2%.

25.11.2021

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЖОВТНІ 2021 РОКУ

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–жовтні 2021р. становив 26690,2 млн.грн, що в порівнянних цінах на 14,5% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі у жовтні п.р. порівняно з вереснем зменшився на 0,2%, порівняно з жовтнем 2020р. збільшився на 3,1%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–жовтні 2021р. становив 15545,3 млн.грн, що в порівнянних цінах на 14,3% більше від обсягу січня–жовтня 2020р. У жовтні 2021р. його обсяг становив 1701,8 млн.грн і в порівнянних цінах проти жовтня 2020р. збільшився на 8,5%, проти вересня 2021р. залишився без змін.


23.11.2021

СТАН СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЖОВТНІ 2021 РОКУ

У січні–жовтні 2021р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–жовтнем 2020р. становив 111,9%, у т.ч. у підприємствах – 118,9%, у господарствах населення – 99,7%.

Станом на 1 листопада п.р. всіма категоріями господарств зернові та зернобобові культури скошено та обмолочено на площі 421,6 тис.га, що на 1,5% менше, ніж на початок листопада 2020р. Виробництво зерна становило 2806,8 тис.т (у початково оприбуткованій масі), що на 26,6% більше, ніж на відповідну дату минулого року.

У цілому по області ріпаку озимого та кользи (ріпаку ярого) зібрано на площі 83,0 тис.га (на 14,3% більше, ніж на 1 листопада 2020р.), валовий збір становив 301,1 тис.т (на 43,4% більше). Соняшник зібрано на площі 156,9 тис.га (на 2,2% менше, ніж на відповідну дату минулого року), валовий збір становив 504,6 тис.т (на 7,4% менше). Буряк цукровий фабричний зібрано на площі 18,6 тис.га, що на 39,6% більше порівняно з початком листопада 2020р., валовий збір становив 872,7 тис.т (в 1,6 раза більше).

Усіма категоріями господарств накопано 1168,6 тис.т картоплі (на 8,6% менше обсягів на 1 листопада 2020р.), зібрано 215,6 тис.т культур овочевих відкритого ґрунту (на 0,3% більше), 201,5 тис.т культур плодових та ягідних (на 0,3% менше).

Господарствами всіх категорій області реалізовано на забій 68,5 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 6,5% більше, ніж у січні–жовтні 2020р., вироблено 565,2 тис.т молока (на 0,5% більше) та 602,6 млн.шт яєць (на 28,4% менше).

За розрахунками, на 1 листопада 2021р. в області налічувалося 229,6 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 121,9 тис. корів, свиней – 361,5 тис., овець та кіз – 42,2 тис., птиці свійської – 6,6 млн. голів. Кількість овець та кіз в порівнянні до 1 листопада 2020р. збільшилась на 15,6%, свиней – на 12,9%, а великої рогатої худоби зменшилась на 0,3%, у т.ч. корів – на 1,8%, птиці – на 1,3%.

Обсяг реалізованої підприємствами власно виробленої сільськогосподарської продукції за січень–жовтень 2021р. порівняно з січнем–жовтнем 2020р. зменшився на 7,0%, у т.ч. продукції рослинництва – на 9,6%, продукції тваринництва зріс на 9,7%.

Середні ціни продажу аграрної продукції за січень–жовтень 2021р. порівняно з січнем–жовтнем 2020р. збільшились на 25,1%, у т.ч. продукції рослинництва – на 40,2%, тваринництва – на 13,6%.

На 1 листопада 2021р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують зернові та зернобобові культури, та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, було в наявності 1114,0 тис.т зерна (в 1,6 раза більше проти 1 листопада 2020р.), у т.ч. 308,9 тис.т пшениці, 617,1 тис.т кукурудзи, 142,8 тис.т ячменю, 14,2 тис.т жита.

Запаси насіння соняшнику становили 376,0 тис.т (на 24,1% більше, ніж на 1 листопада 2020р.).


22.11.2021

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ВЕРЕСНІ 2021 РОКУ

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 жовтня 2021р. становила 1234366 осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–вересня 2021р., чисельність наявного населення скоротилась на 9421 особу. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 9686 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 265 осіб.

Протягом січня–вересня 2021р. на Хмельниччині народилось 6627 немовлят, зареєстровано 16313 померлих.


17.11.2021

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ВЕРЕСНІ 2021 РОКУ

У січні–вересні 2021р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 626,9 млн.дол. США і 451,7 млн.дол. Порівняно з січнем–вереснем 2020р. експорт збільшився на 41,0% (182,1 млн.дол.), імпорт – на 27,3% (96,8 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 175,2 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,39.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 124 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу збільшився порівняно з січнем–вереснем 2020р. на 38,1% та становив 311,2 млн.дол., або 49,6% від загального обсягу експорту.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Бельгії, Нідерландів.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Білорусі, Індонезії.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–вереснем 2020р. збільшилась частка чорних металів; жирів та олій тваринного або рослинного походження; залишків і вiдходів харчової промисловості. Натомість зменшилась частка насiння і плодів олійних рослин; продукцiї борошномельно-круп'яної промисловості.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу збільшився проти січня–вересня 2020р. на 10,7% та становив 211,4 млн.дол., або 46,8% від загального обсягу.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі, Німеччини, Італії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Туреччини, Російської Федерації, Білорусі, США, Казахстану, Саудівської Аравії.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки; пластмас, полімерних матеріалів, продуктів неорганiчної хiмiї. Зменшилась частка механічних машин; електричних машин.

17.11.2021

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ВЕРЕСНІ 2021 РОКУ

У січні–вересні 2021р. обсяги експорту та імпорту послуг становили відповідно 21,0 млн.дол. США і 17,1 млн.дол. Порівняно з січнем–вереснем 2020р. експорт збільшився на 13,5%, імпорт – на 35,5%. Додатне сальдо становило 3,9 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,22.

Зовнішньоторговельні операції послугами проводились із партнерами з 66 країн світу.

Обсяг експорту послуг до країн Європейського Союзу збільшився проти січня–вересня 2020р. на 11,6% та становив 18,8 млн.дол., або 89,7% від загального обсягу експорту.

Головними партнерами в експорті послуг серед країн-членів ЄС були Німеччина, Польща, Кіпр, Бельгія, Литва, Естонія, Нідерланди, Фінляндія.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі експорту області становили транспортні послуги (42,2%) і послуги з переробки матеріальних ресурсів (37,0%).

Імпорт послуг з країн Європейського Союзу збільшився проти січня–вересня 2020р. на 46,5% та становив 13,6 млн.дол., або 79,3% від загального обсягу імпорту.

Головними партнерами в імпорті послуг були Ірландія, Франція, Польща, Німеччина, Кіпр, Нідерланди.

Основу структури імпорту становили роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності (31,6%), транспортні послуги (26,7%), послуги, пов'язані з подорожами (15,0%), ділові послуги (12,5%).


15.11.2021

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В ЖОВТНІ 2021 РОКУ

Індекс споживчих цін по області та Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) в жовтні 2021р. порівняно попереднім місяцем становив 100,8% та 100,9% відповідно, з початку року – 108,2% та 108,5%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в жовтні п.р. зросли на 1,1%. Найбільше (на 9,5%) подорожчали овочі. На 3,4–0,1% підвищились ціни на хліб, молоко, кисломолочну продукцію, продукти переробки зернових, сметану, сало, маргарин, соняшникову олію, кондитерські вироби з борошна та цукру, м'ясо птиці, яловичину, масло, сири, свинину, безалкогольні напої, рис, яйця. Водночас зниження цін відбулось на фрукти (на 7,2%), цукор (на 4,5%), рибу та продукти з риби (на 0,1%).

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,8%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,5%.

Одяг і взуття подорожчали на 0,8%: взуття – на 1,3%, одяг – на 0,3%.

Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,2% зумовлено зменшенням тарифів на електроенергію на 7,4%. Разом з тим утримання та ремонт житла подорожчали на 1,7%, його оренда – на 0,4%.

У сфері охорони здоров'я ціни зросли на 0,2%, зокрема, на амбулаторні послуги – на 0,6%, фармацевтичну продукцію – на 0,2%.

Зростання цін на транспорт на 0,8% спричинено подорожчанням палива та мастил на 3,0%, обслуговування та ремонту власних транспортних засобів – на 1,4%. Водночас проїзд в залізничному пасажирському транспорті подешевшав на 3,0%.

У сфері зв’язку ціни підвищились на 1,5% за рахунок подорожчання поштових послуг на 16,7%, міжміського та місцевого телефонного зв’язку – на 15,2% та 13,1% відповідно.

З інших товарів та послуг на 1,8–0,4% зросли ціни на товари та послуги з особистого догляду, ресторанів та готелів, фінансові послуги, страхування особистого транспорту, у сфері відпочинку та культури, на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла.


12.11.2021

ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У ВЕРЕСНІ 2021 РОКУ

У вересні 2021р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 356,0 млн.грн (113,6% нарахованих за цей період сум, з урахуванням погашення боргів попередніх періодів).

На кінець вересня 2021р. заборгованість населення зі сплати за постачання та розподіл природного газу становила 396,3 млн.грн, за постачання теплової енергії та гарячої води – 194,7 млн.грн, за постачання та розподіл електричної енергії – 142,0 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 101,8 млн.грн, за управління багатоквартирним будинком – 95,6 млн.грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів – 22,8 млн.грн.


08.11.2021

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ВЕРЕСНІ 2021 РОКУ

У січні–вересні 2021р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 40,7 млрд.грн.

У структурі обсягів реалізованої промислової продукції 63,5% припадає на переробну промисловість, зокрема, 19,6% – на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, 18,7% – на виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 7,5% – на металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання.

Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізовано 33,2% від загального обсягу.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за січень–вересень 2021р. становив 32,6 тис.грн.


02.11.2021

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ВЕРЕСНІ 2021 РОКУ

У січні–вересні 2021р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 4846,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–вереснем 2020р. становив 114,0%.

У порівнянні з січнем–вереснем 2020р. будівництво інженерних споруд зросло на 23,9%, водночас будівництво нежитлових будівель скоротилося на 7,2%, житлових – на 0,8%.

Капітальний та поточний ремонти становили 69,2% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, нове будівництво – 22,0%, реконструкція та технічне переоснащення – 8,8%.


01.11.2021

СТАН ЗАБОРГОВАНОСТІ З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 1 ЖОВТНЯ 2021 РОКУ

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах, активних з початку року, із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 жовтня 2021р. становила 21,5 млн.грн, або 0,9% фонду оплати праці, нарахованого за вересень 2021р.

На 1 жовтня п.р. за видами економічної діяльності найбільша сума заборгованості припадала на промисловість (69,9%) та будівництво (13,8%), в районному розрізі – на Кам'янець-Подільський район (74,4%).

Вчасно не отримали заробітну плату 909 працівників. Кожному з них не виплачено в середньому по 23640,7 грн, що в 1,9 раза більше від середньої заробітної плати за вересень 2021р.

01.11.2021

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У ВЕРЕСНІ 2021 РОКУ

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у вересні 2021р. становила 12469 грн, що в 2,1 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн), проте на 12,4% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області у вересні 2021р. була заробітна плата працівників сфери державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (15752 грн), фінансової та страхової діяльності (15713 грн), промисловості (15178 грн), будівництва (14068 грн), сільського, лісового та рибного господарств (13060 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (28314 грн) і перевищував середньообласний показник у 2,3 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування та текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів перебував в межах 43,4–62,1% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у вересні 2021р. порівняно з серпнем зросла на 2,0%, а відносно вересня 2020р. – на 12,0%.


При передрукуванні або використанні окремих статистичних даних
посилання на першоджерело обов'язкове
© 2000-2021, Головне управлiння статистики у Хмельницькій областi