31.12.2021

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У СІЧНІ–ЛИСТОПАДІ 2021 РОКУ

У січні–листопаді 2021р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 6881,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–листопадом 2020р. становив 109,9%.

У порівнянні з січнем–листопадом 2020р. будівництво інженерних споруд зросло на 17,5%, водночас будівництво житлових будівель скоротилося на 3,9%, а нежитлових будівель – на 8,5%.

Капітальний та поточний ремонти становили 70,3% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, нове будівництво – 22,1%, реконструкція та технічне переоснащення – 7,6%.


30.12.2021

ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ НАСЕЛЕННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2021 РОКУ

За результатами обстеження робочої сили за 9 місяців 2021р. кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше становила 505,3 тис. осіб, а у віці 15–70 років – 497,6 тис. осіб. Кількість безробітного населення віком 15 років і старше та у віці 15–70 років склала по 55,7 тис. осіб.

Рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 48,3%, а серед населення віком 15–70 років – 54,6%. Рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше становив 9,9%, а серед осіб віком 15–70 років – 10,1%.

30.12.2021

СТАН ЗАБОРГОВАНОСТІ З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 1 ГРУДНЯ 2021 РОКУ

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах, активних з початку року, із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 грудня 2021р. становила 22,4 млн.грн, або 0,9% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2021р.

На 1 грудня п.р. за видами економічної діяльності найбільша сума заборгованості припадала на промисловість (73,5%) та будівництво (13,6%), в районному розрізі – на Кам'янець-Подільський район (80,6%).

Вчасно не отримали заробітну плату 1098 працівників. Кожному з них не виплачено в середньому по 20363 грн, що в 1,6 раза більше від середньої заробітної плати за листопад 2021р.

30.12.2021

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У ЛИСТОПАДІ 2021 РОКУ

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у листопаді 2021р. становила 12513 грн, що в 2,1 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн), проте на 12,4% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в листопаді 2021р. була заробітна плата працівників сфери державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (17021 грн), фінансової та страхової діяльності (15589 грн), сільського, лісового та рибного господарств (15000 грн), будівництва (14083 грн), промисловості (13879 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (21524 грн) і перевищував середньообласний показник в 1,7 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування та текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів перебував у межах 35,4–57,7% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників в листопаді 2021р. порівняно з жовтнем зросла на 1,5%, а відносно листопада 2020р. – на 9,3%.


29.12.2021

ПІДСУМКИ РОБОТИ ТРАНСПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИСТОПАДІ 2021 РОКУ

У січні–листопаді 2021р. вантажообіг підприємств транспорту області становив 1133,0 млн.ткм, що на 11,9% більше відповідного періоду попереднього року. Перевезено 6595,7 тис.т вантажів, що на 15,8% більше обсягу січня–листопада 2020р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирообіг в обсязі 474,7 млн.пас.км, що на 12,2% менше обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 50,7 млн. пасажирів (на 15,4% менше, ніж у січні–листопаді торік). Міським електротранспортом перевезено 20,8 млн. пасажирів (на 19,7% менше).


24.12.2021

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИСТОПАДІ 2021 РОКУ

Індекс промислової продукції за підсумками січня–листопада 2021р. у порівнянні з січнем–листопадом 2020р. становив 105,8%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–листопада 2020р. збільшився на 46,8%.

У переробній промисловості в січні–листопаді 2021р. виробництво продукції збільшилось на 2,8%, у т.ч. у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 15,1%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 9,7%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 5,3%, машинобудуванні – на 2,6%.

Поряд з цим зменшився випуск продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції на 12,7%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 10,6%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 2,2%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем–листопадом 2020р. становив 109,5%.


23.12.2021

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИСТОПАДІ 2021 РОКУ

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–листопаді 2021р. становив 29859,0 млн.грн, що в порівнянних цінах на 13,0% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі у листопаді п.р. порівняно з жовтнем збільшився на 3,8%, порівняно з листопадом 2020р. – на 2,4%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–листопаді 2021р. становив 17365,8 млн.грн, що в порівнянних цінах на 13,8% більше від обсягу січня–листопада 2020р. У листопаді 2021р. його обсяг становив 1782,1 млн.грн і в порівнянних цінах проти листопада 2020р. збільшився на 8,0%, проти жовтня 2021р. – на 3,8%.

23.12.2021

СТАН СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИСТОПАДІ 2021 РОКУ

У січні–листопаді 2021р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–листопадом 2020р. становив 113,2%, у т.ч. у підприємствах – 119,1%, у господарствах населення – 99,6%.

Станом на 1 грудня п.р. всіма категоріями господарств зернові та зернобобові культури скошено та обмолочено на площі 592,2 тис.га, що на 2,8% більше, ніж на початок грудня 2020р. Виробництво зерна становило 4777,4 тис.т (у початково оприбуткованій масі), що на 25,2% більше, ніж на відповідну дату минулого року.

У цілому по області ріпаку озимого та кользи (ріпаку ярого) зібрано на площі 83,0 тис.га (на 14,0% більше, ніж на 1 грудня 2020р.), валовий збір становив 301,2 тис.т (на 43,5% більше). Соняшник зібрано на площі 161,3 тис.га (на 3,7% менше, ніж на відповідну дату минулого року), валовий збір становив 518,0 тис.т (на 7,5% менше). Буряк цукровий фабричний зібрано на площі 29,0 тис.га, що на 30,4% більше порівняно з початком грудня 2020р., валовий збір становив 1442,8 тис.т (в 1,6 раза більше).

Усіма категоріями господарств накопано 1169,3 тис.т картоплі (на 8,6% менше обсягів на 1 грудня 2020р.), зібрано 218,6 тис.т культур овочевих відкритого ґрунту (на 0,8% менше), 210,2 тис.т культур плодових та ягідних (на 4,2% більше).

Господарствами всіх категорій області реалізовано на забій 79,2 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 5,6% більше, ніж у січні–листопаді 2020р., вироблено 602,6 тис.т молока (на 1,1% менше) та 661,4 млн.шт яєць (на 27,2% менше).

За розрахунками, на 1 грудня 2021р. в області налічувалося 227,5 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 122,5 тис. корів, свиней – 363,1 тис., овець та кіз – 42,6 тис., птиці свійської – 6,5 млн. голів. Кількість овець та кіз в порівнянні до 1 грудня 2020р. збільшилась на 24,2%, свиней – на 11,3%, великої рогатої худоби – на 2,7%, птиці – на 0,6%, а корів зменшилась на 0,6%.

Обсяг реалізованої підприємствами власно виробленої сільськогосподарської продукції за січень–листопад 2021р. порівняно з січнем–листопадом 2020р. зменшився на 6,8%, у т.ч. продукції рослинництва – на 8,6%, продукції тваринництва зріс на 5,6%.

Середні ціни продажу аграрної продукції за січень–листопад 2021р. порівняно з січнем–листопадом 2020р. збільшились на 23,8%, у т.ч. продукції рослинництва – на 35,7%, тваринництва – на 13,1%.

На 1 грудня 2021р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують зернові та зернобобові культури, та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, було в наявності 1861,6 тис.т зерна (на 48,1% більше проти 1 грудня 2020р.), у т.ч. 258,7 тис.т пшениці, 1453,6 тис.т кукурудзи, 127,9 тис.т ячменю, 10,3 тис.т жита.

Запаси насіння соняшнику становили 338,0 тис.т (на 16,7% більше, ніж на 1 грудня 2020р.).


22.12.2021

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЖОВТНІ 2021 РОКУ

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 листопада 2021р. становила 1232566 осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–жовтня 2021р., чисельність наявного населення скоротилась на 11221 особу. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 11213 осіб, міграційне скорочення становило 8 осіб.

Протягом січня–жовтня 2021р. на Хмельниччині народилось 7348 немовлят, зареєстровано 18561 померлого.


17.12.2021

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЖОВТНІ 2021 РОКУ

У січні–жовтні 2021р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 704,0 млн.дол. США і 505,7 млн.дол. Порівняно з січнем–жовтнем 2020р. експорт збільшився на 42,0% (208,0 млн.дол.), імпорт – на 25,0% (101,0 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 198,3 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,39.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 129 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу збільшився порівняно з січнем–жовтнем 2020р. на 40,1% та становив 352,3 млн.дол., або 50,0% від загального обсягу експорту.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Бельгії, Нідерландів.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю, Білорусі, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Індонезії.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–жовтнем 2020р. збільшилась частка чорних металів; жирів та олій тваринного або рослинного походження; залишків і вiдходів харчової промисловості. Натомість зменшилась частка насiння і плодів олійних рослин; продукцiї борошномельно-круп'яної промисловості; молока та молочних продуктів, яєць птиці, натурального меду.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу збільшився проти січня–жовтня 2020р. на 10,7% та становив 235,5 млн.дол., або 46,6% від загального обсягу.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі, Німеччини, Італії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Туреччини, Російської Федерації, Білорусі, США, Саудівської Аравії, Казахстану.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки; продуктів неорганiчної хiмiї; пластмас, полімерних матеріалів. Зменшилась частка механічних машин; електричних машин.


15.12.2021

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В ЛИСТОПАДІ 2021 РОКУ

Індекс споживчих цін по області та Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) в листопаді 2021р. порівняно з попереднім місяцем становив 100,7% та 100,8% відповідно, з початку року - 108,9% та 109,4%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в листопаді п.р. проти попереднього місяця зросли на 0,9%. Найбільше (на 10,3%) подорожчали овочі. На 4,8-0,4% підвищились ціни на продукти переробки зернових, кондитерські вироби з борошна, молоко, макаронні вироби, яловичину, сало, хліб, кисломолочну продукцію, сметану, масло, яйця, безалкогольні напої, маргарин, рибу та продукти з риби. Водночас на 4,5-0,4% знизились ціни на фрукти, рис, соняшникову олію, свинину, цукор, м'ясо птиці, кондитерські вироби з цукру.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,5%, у т.ч. на тютюнові вироби - на 1,5%, алкогольні напої - на 1,4%.

Одяг і взуття подешевшали на 1,2%: взуття - на 1,2%, одяг - на 1,1%.

На зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,3% вплинуло подорожчання оренди житла (на 2,3%), його утримання та ремонту (на 1,3%).

У сфері охорони здоров'я ціни знизились на 0,1% за рахунок зменшення цін на послуги санаторно-курортних установ та фармацевтичну продукцію - на 4,4% та 0,1% відповідно.

Зростання цін на транспорт на 1,3% зумовлено подорожчанням палива та мастил на 3,4%, проїзду в залізничному пасажирському транспорті - на 1,1%.

У сфері зв'язку ціни підвищились на 0,2%, зокрема, на послуги мобільного зв'язку - на 0,3%.

З інших товарів та послуг на 13,7% подорожчали страхування особистого транспорту, на 2,5-0,2% - фінансові послуги, товари та послуги у сфері відпочинку та культури, предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла, послуги ресторанів та готелів.


14.12.2021

ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У ЖОВТНІ 2021 РОКУ

У жовтні 2021р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 359,1 млн.грн (74,7% нарахованих за цей період сум).

На кінець жовтня 2021р. заборгованість населення зі сплати за постачання та розподіл природного газу становила 479,1 млн.грн, за постачання теплової енергії та гарячої води - 226,5 млн.грн, за постачання та розподіл електричної енергії - 146,3 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення - 101,8 млн.грн, за управління багатоквартирним будинком - 97,8 млн.грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів - 23,3 млн.грн.


07.12.2021

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЖОВТНІ 2021 РОКУ

У січні–жовтні 2021р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 48,5 млрд.грн.

У структурі обсягів реалізованої промислової продукції 61,8% припадає на переробну промисловість, зокрема, 19,7% – на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, 18,1% – на виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 7,4% – на металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання.

Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізовано 35,0% від загального обсягу.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за січень–жовтень 2021р. становив 38,8 тис.грн.


03.12.2021

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У СІЧНІ–ЖОВТНІ 2021 РОКУ

У січні–жовтні 2021р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 5508,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–жовтнем 2020р. становив 105,4%.

У порівнянні з січнем–жовтнем 2020р. будівництво інженерних споруд зросло на 9,9%, житлових будівель – на 1,8%, водночас будівництво нежитлових будівель скоротилося на 7,8%.

Капітальний та поточний ремонти становили 67,7% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, нове будівництво – 23,9%, реконструкція та технічне переоснащення – 8,4%.


01.12.2021

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У ЖОВТНІ 2021 РОКУ

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у жовтні 2021р. становила 12223 грн, що в 2,0 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн), проте на 13,0% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в жовтні 2021р. була заробітна плата працівників сфери державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (15908 грн), фінансової та страхової діяльності (15832 грн), сільського, лісового та рибного господарств (14011 грн), будівництва (13994 грн), промисловості (13920 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (22370 грн) і перевищував середньообласний показник в 1,8 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування та текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів перебував в межах 42,0–62,4% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у жовтні 2021р. порівняно з вереснем зменшилась на 2,6%, а відносно жовтня 2020р. зросла на 7,5%.

01.12.2021

СТАН ЗАБОРГОВАНОСТІ З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 1 ЛИСТОПАДА 2021 РОКУ

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах, активних з початку року, із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 листопада 2021р. становила 21,3 млн.грн, або 0,9% фонду оплати праці, нарахованого за жовтень 2021р.

На 1 листопада п.р. за видами економічної діяльності найбільша сума заборгованості припадала на промисловість (73,0%) та будівництво (12,0%), в районному розрізі – на Кам'янець-Подільський район (75,9%).

Вчасно не отримали заробітну плату 967 працівників. Кожному з них не виплачено в середньому по 22031 грн, що в 1,8 раза більше від середньої заробітної плати за жовтень 2021р.


При передрукуванні або використанні окремих статистичних даних
посилання на першоджерело обов'язкове
© 2000-2021, Головне управлiння статистики у Хмельницькій областi