Архів : 2020 2021 2022

Кількість померлих за причинами смерті
у січні 2022 року

  Коди причин смерті за МКХ-10 Осіб
Усього A00–U85 1937
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби A00–B99 13

з них

   

туберкульоз

A15–A19 2

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24 6
Клас ІІ. Новоутворення C00–D48 221

з них злоякісні

C00–C97 221
Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму D50–D89
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин E00–E89 12

з них цукровий діабет

E10–E14 12
Клас V. Розлади психіки та поведінки F01–F99 9

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10 4
Клас VІ. Хвороби нервової системи G00–G98 19
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу I00–I99 1109

з них

   

ішемічна хвороба серця

I20–I25 590

алкогольна кардіоміопатія

I42.6 24

цереброваскулярні хвороби

I60–I69 207
Клас Х. Хвороби органів дихання J00–J98 46

з них грип і пневмонія

J10–J18 29
Клас ХІ. Хвороби органів травлення K00–K92 59

з них алкогольна хвороба печінки

K70 11
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини L00–L98 2
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини M00–M99
Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи N00–N98 8
Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період O00–O99 1
Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді P00–P96 1
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії Q00–Q99 8
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках R00–R99 169
Клас ХХ. Зовнішні причини смерті V01–Y89 84

з них

   

транспортні нещасні випадки

V01–V99 7

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09 8

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49 7

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45 9

навмисне самоушкодження

X60–X84 18

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09 2
Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей U00–U85 176

COVID–19, вірус ідентифікований

U07.1 170

COVID–19, вірус неідентифікований

U07.2 6