Архів : 2020

Кількість померлих за причинами смерті
у січні–березні 2021 року

  Коди причин смерті за МКХ-10 Осіб
Усього A00–U85 5856
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби A00–B99 34

з них

   

туберкульоз

A15–A19 13

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24 10
Клас ІІ. Новоутворення C00–D48 596

з них злоякісні

C00–C97 590
Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму D50–D89 5
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин E00–E89 20

з них цукровий діабет

E10–E14 18
Клас V. Розлади психіки та поведінки F01–F99 30

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10 15
Клас VІ. Хвороби нервової системи G00–G98 55
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу I00–I99 3407

з них

   

ішемічна хвороба серця

I20–I25 1812

алкогольна кардіоміопатія

I42.6 81

цереброваскулярні хвороби

I60–I69 688
Клас Х. Хвороби органів дихання J00–J98 182

з них грип і пневмонія

J10–J18 77
Клас ХІ. Хвороби органів травлення K00–K92 200

з них алкогольна хвороба печінки

K70 33
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини L00–L98 3
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини M00–M99 7
Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи N00–N98 24
Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період O00–O99 1
Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді P00–P96 11
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії Q00–Q99 9
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках R00–R99 543
Клас ХХ. Зовнішні причини смерті V01–Y89 208

з них

   

транспортні нещасні випадки

V01–V99 20

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74 8

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09 16

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49 17

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45 20

навмисне самоушкодження

X60–X84 36

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09 12
Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей U00–U85 521

COVID–19, вірус ідентифікований

U07.1 514

COVID–19, вірус неідентифікований

U07.2 7