Архів : 2020

Кількість померлих за причинами смерті
у січні–квітні 2021 року

  Коди причин смерті за МКХ-10 Осіб
Усього A00–U85 8374
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби A00–B99 41

з них

   

туберкульоз

A15–A19 15

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24 11
Клас ІІ. Новоутворення C00–D48 799

з них злоякісні

C00–C97 791
Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму D50–D89 5
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин E00–E89 29

з них цукровий діабет

E10–E14 27
Клас V. Розлади психіки та поведінки F01–F99 38

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10 19
Клас VІ. Хвороби нервової системи G00–G98 76
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу I00–I99 4662

з них

   

ішемічна хвороба серця

I20–I25 2478

алкогольна кардіоміопатія

I42.6 101

цереброваскулярні хвороби

I60–I69 958
Клас Х. Хвороби органів дихання J00–J98 261

з них грип і пневмонія

J10–J18 125
Клас ХІ. Хвороби органів травлення K00–K92 253

з них алкогольна хвороба печінки

K70 41
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини L00–L98 3
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини M00–M99 10
Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи N00–N98 31
Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період O00–O99 1
Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді P00–P96 16
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії Q00–Q99 13
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках R00–R99 772
Клас ХХ. Зовнішні причини смерті V01–Y89 274

з них

   

транспортні нещасні випадки

V01–V99 31

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74 13

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09 19

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49 21

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45 30

навмисне самоушкодження

X60–X84 49

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09 16
Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей U00–U85 1089

COVID–19, вірус ідентифікований

U07.1 1075

COVID–19, вірус неідентифікований

U07.2 14