Архів : 2020

Кількість померлих за причинами смерті
у січні–травні 2021 року

  Коди причин смерті за МКХ-10 Осіб
Усього A00–U85 10300
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби A00–B99 53

з них

   

туберкульоз

A15–A19 21

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24 15
Клас ІІ. Новоутворення C00–D48 984

з них злоякісні

C00–C97 975
Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму D50–D89 6
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин E00–E89 34

з них цукровий діабет

E10–E14 31
Клас V. Розлади психіки та поведінки F01–F99 48

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10 24
Клас VІ. Хвороби нервової системи G00–G98 95
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу I00–I99 5750

з них

   

ішемічна хвороба серця

I20–I25 3047

алкогольна кардіоміопатія

I42.6 119

цереброваскулярні хвороби

I60–I69 1188
Клас Х. Хвороби органів дихання J00–J98 336

з них грип і пневмонія

J10–J18 162
Клас ХІ. Хвороби органів травлення K00–K92 311

з них алкогольна хвороба печінки

K70 53
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини L00–L98 3
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини M00–M99 10
Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи N00–N98 39
Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період O00–O99 2
Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді P00–P96 21
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії Q00–Q99 15
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках R00–R99 945
Клас ХХ. Зовнішні причини смерті V01–Y89 331

з них

   

транспортні нещасні випадки

V01–V99 35

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74 17

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09 22

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49 23

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45 37

навмисне самоушкодження

X60–X84 67

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09 19
Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей U00–U85 1316

COVID–19, вірус ідентифікований

U07.1 1301

COVID–19, вірус неідентифікований

U07.2 15