Архів : 2020 2021

Кількість померлих за причинами смерті
у січні–червні 2021 року

  Коди причин смерті за МКХ-10 Осіб
Усього A00–U85 11856
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби A00–B99 62

з них

   

туберкульоз

A15–A19 24

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24 16
Клас ІІ. Новоутворення C00–D48 1165

з них злоякісні

C00–C97 1153
Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму D50–D89 6
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин E00–E89 44

з них цукровий діабет

E10–E14 41
Клас V. Розлади психіки та поведінки F01–F99 55

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10 26
Клас VІ. Хвороби нервової системи G00–G98 113
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу I00–I99 6703

з них

   

ішемічна хвороба серця

I20–I25 3526

алкогольна кардіоміопатія

I42.6 148

цереброваскулярні хвороби

I60–I69 1375
Клас Х. Хвороби органів дихання J00–J98 384

з них грип і пневмонія

J10–J18 186
Клас ХІ. Хвороби органів травлення K00–K92 361

з них алкогольна хвороба печінки

K70 68
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини L00–L98 4
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини M00–M99 10
Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи N00–N98 50
Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період O00–O99 2
Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді P00–P96 22
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії Q00–Q99 17
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках R00–R99 1072
Клас ХХ. Зовнішні причини смерті V01–Y89 401

з них

   

транспортні нещасні випадки

V01–V99 42

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74 21

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09 23

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49 25

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45 43

навмисне самоушкодження

X60–X84 95

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09 23
Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей U00–U85 1384

COVID–19, вірус ідентифікований

U07.1 1369

COVID–19, вірус неідентифікований

U07.2 15