Архів : 2020 2021

Кількість померлих за причинами смерті
у січні–липні 2021 року

  Коди причин смерті за МКХ-10 Осіб
Усього A00–U85 13310
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби A00–B99 72

з них

   

туберкульоз

A15–A19 27

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24 18
Клас ІІ. Новоутворення C00–D48 1354

з них злоякісні

C00–C97 1341
Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму D50–D89 6
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин E00–E89 57

з них цукровий діабет

E10–E14 52
Клас V. Розлади психіки та поведінки F01–F99 63

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10 30
Клас VІ. Хвороби нервової системи G00–G98 122
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу I00–I99 7546

з них

   

ішемічна хвороба серця

I20–I25 3980

алкогольна кардіоміопатія

I42.6 155

цереброваскулярні хвороби

I60–I69 1555
Клас Х. Хвороби органів дихання J00–J98 423

з них грип і пневмонія

J10–J18 208
Клас ХІ. Хвороби органів травлення K00–K92 419

з них алкогольна хвороба печінки

K70 75
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини L00–L98 6
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини M00–M99 10
Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи N00–N98 56
Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період O00–O99 2
Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді P00–P96 27
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії Q00–Q99 23
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках R00–R99 1231
Клас ХХ. Зовнішні причини смерті V01–Y89 494

з них

   

транспортні нещасні випадки

V01–V99 57

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74 46

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09 23

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49 27

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45 47

навмисне самоушкодження

X60–X84 125

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09 24
Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей U00–U85 1398

COVID–19, вірус ідентифікований

U07.1 1383

COVID–19, вірус неідентифікований

U07.2 15