Архів : 2020 2021

Кількість померлих за причинами смерті
у січні–серпні 2021 року

  Коди причин смерті за МКХ-10 Осіб
Усього A00–U85 14730
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби A00–B99 86

з них

   

туберкульоз

A15–A19 31

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24 25
Клас ІІ. Новоутворення C00–D48 1553

з них злоякісні

C00–C97 1538
Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму D50–D89 7
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин E00–E89 68

з них цукровий діабет

E10–E14 61
Клас V. Розлади психіки та поведінки F01–F99 73

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10 34
Клас VІ. Хвороби нервової системи G00–G98 138
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу I00–I99 8378

з них

   

ішемічна хвороба серця

I20–I25 4429

алкогольна кардіоміопатія

I42.6 170

цереброваскулярні хвороби

I60–I69 1715
Клас Х. Хвороби органів дихання J00–J98 454

з них грип і пневмонія

J10–J18 224
Клас ХІ. Хвороби органів травлення K00–K92 477

з них алкогольна хвороба печінки

K70 82
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини L00–L98 7
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини M00–M99 11
Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи N00–N98 63
Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період O00–O99 3
Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді P00–P96 30
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії Q00–Q99 28
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках R00–R99 1362
Клас ХХ. Зовнішні причини смерті V01–Y89 564

з них

   

транспортні нещасні випадки

V01–V99 68

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74 57

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09 24

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49 27

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45 50

навмисне самоушкодження

X60–X84 144

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09 27
Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей U00–U85 1427

COVID–19, вірус ідентифікований

U07.1 1410

COVID–19, вірус неідентифікований

U07.2 17