Архів : 2020 2021

Кількість померлих за причинами смерті
у січні–вересні 2021 року

  Коди причин смерті за МКХ-10 Осіб
Усього A00–U85 16313
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби A00–B99 98

з них

   

туберкульоз

A15–A19 37

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24 26
Клас ІІ. Новоутворення C00–D48 1749

з них злоякісні

C00–C97 1733
Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму D50–D89 9
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин E00–E89 74

з них цукровий діабет

E10–E14 66
Клас V. Розлади психіки та поведінки F01–F99 78

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10 36
Клас VІ. Хвороби нервової системи G00–G98 157
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу I00–I99 9343

з них

   

ішемічна хвороба серця

I20–I25 4942

алкогольна кардіоміопатія

I42.6 186

цереброваскулярні хвороби

I60–I69 1906
Клас Х. Хвороби органів дихання J00–J98 486

з них грип і пневмонія

J10–J18 237
Клас ХІ. Хвороби органів травлення K00–K92 526

з них алкогольна хвороба печінки

K70 93
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини L00–L98 8
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини M00–M99 16
Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи N00–N98 72
Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період O00–O99 3
Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді P00–P96 34
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії Q00–Q99 34
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках R00–R99 1482
Клас ХХ. Зовнішні причини смерті V01–Y89 627

з них

   

транспортні нещасні випадки

V01–V99 80

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74 60

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09 25

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49 28

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45 57

навмисне самоушкодження

X60–X84 160

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09 29
Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей U00–U85 1516

COVID–19, вірус ідентифікований

U07.1 1498

COVID–19, вірус неідентифікований

U07.2 18