Архів : 2020 2021

Кількість померлих за причинами смерті
у січні–жовтні 2021 року

  Коди причин смерті за МКХ-10 Осіб
Усього A00–U85 18561
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби A00–B99 107

з них

   

туберкульоз

A15–A19 37

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24 29
Клас ІІ. Новоутворення C00–D48 1962

з них злоякісні

C00–C97 1941
Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму D50–D89 9
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин E00–E89 81

з них цукровий діабет

E10–E14 71
Клас V. Розлади психіки та поведінки F01–F99 84

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10 38
Клас VІ. Хвороби нервової системи G00–G98 179
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу I00–I99 10450

з них

   

ішемічна хвороба серця

I20–I25 5551

алкогольна кардіоміопатія

I42.6 212

цереброваскулярні хвороби

I60–I69 2133
Клас Х. Хвороби органів дихання J00–J98 545

з них грип і пневмонія

J10–J18 270
Клас ХІ. Хвороби органів травлення K00–K92 594

з них алкогольна хвороба печінки

K70 101
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини L00–L98 8
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини M00–M99 18
Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи N00–N98 78
Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період O00–O99 4
Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді P00–P96 40
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії Q00–Q99 43
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках R00–R99 1671
Клас ХХ. Зовнішні причини смерті V01–Y89 697

з них

   

транспортні нещасні випадки

V01–V99 99

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74 65

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09 28

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49 33

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45 67

навмисне самоушкодження

X60–X84 173

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09 32
Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей U00–U85 1990

COVID–19, вірус ідентифікований

U07.1 1967

COVID–19, вірус неідентифікований

U07.2 23