Архів : 2020 2021

Кількість померлих за причинами смерті
у січні–листопаді 2021 року

  Коди причин смерті за МКХ-10 Осіб
Усього A00–U85 21263
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби A00–B99 113

з них

   

туберкульоз

A15–A19 37

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24 32
Клас ІІ. Новоутворення C00–D48 2172

з них злоякісні

C00–C97 2147
Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму D50–D89 11
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин E00–E89 93

з них цукровий діабет

E10–E14 81
Клас V. Розлади психіки та поведінки F01–F99 92

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10 44
Клас VІ. Хвороби нервової системи G00–G98 193
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу I00–I99 11751

з них

   

ішемічна хвороба серця

I20–I25 6254

алкогольна кардіоміопатія

I42.6 244

цереброваскулярні хвороби

I60–I69 2368
Клас Х. Хвороби органів дихання J00–J98 608

з них грип і пневмонія

J10–J18 304
Клас ХІ. Хвороби органів травлення K00–K92 656

з них алкогольна хвороба печінки

K70 110
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини L00–L98 8
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини M00–M99 23
Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи N00–N98 83
Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період O00–O99 4
Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді P00–P96 45
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії Q00–Q99 44
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках R00–R99 1894
Клас ХХ. Зовнішні причини смерті V01–Y89 783

з них

   

транспортні нещасні випадки

V01–V99 111

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74 69

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09 29

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49 38

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45 88

навмисне самоушкодження

X60–X84 192

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09 35
Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей U00–U85 2688

COVID–19, вірус ідентифікований

U07.1 2659

COVID–19, вірус неідентифікований

U07.2 29