Архів : 2020

Кількість померлих за окремими причинами смерті
в 2020 році1

  Коди причин смерті за МКХ-10 Осіб
Усього A00–Y89 20823
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби A00–B99 149

з них

   

туберкульоз

A15–A19 55

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24 56
Клас ІІ. Новоутворення C00–D48 2493

з них злоякісні

C00–C97 2455
Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму D50–D89 2
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин E00–E89 120

з них цукровий діабет

E10–E14 105
Клас V. Розлади психіки та поведінки F01–F99 117

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10 65
Клас VІ. Хвороби нервової системи G00–G98 209
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу I00–I99 12581

з них

   

ішемічна хвороба серця

I20–I25 6650

алкогольна кардіоміопатія

I42.6 210

цереброваскулярні хвороби

I60–I69 2431
Клас Х. Хвороби органів дихання J00–J98 690

з них грип і пневмонія

J10–J18 285
Клас ХІ. Хвороби органів травлення K00–K92 795

з них алкогольна хвороба печінки

K70 126
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини L00–L98 8
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини M00–M99 22
Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи N00–N99 87
Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період O00–O99 1
Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді P07–P96 40
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії Q00–Q99 35
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках R00–R99 1848
Клас ХХ. Зовнішні причини смерті V01–Y89 920

з них

   

транспортні нещасні випадки

V01–V99 138

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74 69

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09 38

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49 37

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45 132

навмисне самоушкодження

X60–X84 205

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09 43
Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей U00–U85 702

COVID–19, вірус ідентифікований

U07.1 667

COVID–19, вірус неідентифікований

U07.2 35
_________________
1 Дані попередні.