Архів : 2020 2021

Кількість померлих за причинами смерті
у 2021 році1

  Коди причин смерті за МКХ-10 Осіб
Усього A00–U85 23506
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби A00–B99 130

з них

   

туберкульоз

A15–A19 45

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24 35
Клас ІІ. Новоутворення C00–D48 2361

з них злоякісні

C00–C97 2334
Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму D50–D89 12
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин E00–E89 99

з них цукровий діабет

E10–E14 87
Клас V. Розлади психіки та поведінки F01–F99 99

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10 49
Клас VІ. Хвороби нервової системи G00–G98 212
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу I00–I99 12958

з них

   

ішемічна хвороба серця

I20–I25 6943

алкогольна кардіоміопатія

I42.6 269

цереброваскулярні хвороби

I60–I69 2583
Клас Х. Хвороби органів дихання J00–J98 680

з них грип і пневмонія

J10–J18 343
Клас ХІ. Хвороби органів травлення K00–K92 712

з них алкогольна хвороба печінки

K70 123
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини L00–L98 9
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини M00–M99 24
Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи N00–N98 90
Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період O00–O99 4
Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді P00–P96 50
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії Q00–Q99 46
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках R00–R99 2105
Клас ХХ. Зовнішні причини смерті V01–Y89 867

з них

   

транспортні нещасні випадки

V01–V99 118

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74 73

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09 34

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49 46

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45 109

навмисне самоушкодження

X60–X84 203

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09 38
Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей U00–U85 3046

COVID–19, вірус ідентифікований

U07.1 3012

COVID–19, вірус неідентифікований

U07.2 34
______________
1 Дані попередні.