Кількість померлих за причинами смерті
у 2021 році

  Коди причин смерті за МКХ-10 Осіб
Усього A00–U85 23506
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби A00–B99 139

з них

   

туберкульоз

A15–A19 50

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24 37
Клас ІІ. Новоутворення C00–D48 2367

з них злоякісні

C00–C97 2341
Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму D50–D89 12
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин E00–E89 99

з них цукровий діабет

E10–E14 87
Клас V. Розлади психіки та поведінки F01–F99 99

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10 48
Клас VІ. Хвороби нервової системи G00–G98 210
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу I00–I99 12921

з них

   

ішемічна хвороба серця

I20–I25 6944

алкогольна кардіоміопатія

I42.6 246

цереброваскулярні хвороби

I60–I69 2582
Клас Х. Хвороби органів дихання J00–J98 675

з них грип і пневмонія

J10–J18 338
Клас ХІ. Хвороби органів травлення K00–K92 709

з них алкогольна хвороба печінки

K70 118
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини L00–L98 9
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини M00–M99 25
Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи N00–N98 92
Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період O00–O99 3
Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді P00–P96 49
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії Q00–Q99 48
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках R00–R99 2091
Клас ХХ. Зовнішні причини смерті V01–Y89 904

з них

   

транспортні нещасні випадки

V01–V99 117

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74 73

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09 33

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49 47

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45 146

навмисне самоушкодження

X60–X84 205

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09 38
Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей U00–U85 3052

COVID–19, вірус ідентифікований

U07.1 3019

COVID–19, вірус неідентифікований

U07.2 33