Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017

2018 2019
Усього 1786 2075 2425 2641 2878 3371 4043 5938 7346 8672
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 1358 1808 2094 2453 2834 3442 4220 6346 8293 9279
Промисловість 2165 2570 2918 3207 3570 4233 5226 6826 8595 10531

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1422 1932 2300 2480 2638 3391 4437 6146 8154 10575

переробна промисловість

1703 2076 2295 2479 2852 3547 4230 5875 7313 8373

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

3464 3968 4697 5251 5676 6261 8054 9511 12328 16689

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1607 1706 1821 2139 2308 2862 3369 4836 6309 7720
Будівництво 1185 1641 1861 1822 2110 2694 3017 4568 5475 7423
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 1420 1670 1951 2055 2253 2861 3579 6185 6704 7810
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 1946 2372 2619 2764 2866 3392 4123 5809 7503 8588
Тимчасове розміщування й організація харчування 997 1330 1583 1510 1691 1757 1633 3331 3762 4455
Інформація та телекомунікації 2220 2257 2701 2704 2973 3540 4394 5537 6284 7382
Фінансова та страхова діяльність 3317 3780 4248 4745 5326 5823 6786 8927 10854 14069
Операції з нерухомим майном 1278 1724 2120 1962 2374 2981 3375 5140 5891 7397
Професійна, наукова та технічна діяльність 1675 1925 2259 2577 2496 3127 3729 5738 6833 8455
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 1320 1480 1782 1945 2118 2440 2537 3907 5138 6733
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 2229 2526 3048 3289 3456 3801 5020 7916 10903 12536
Освіта 1725 1890 2283 2444 2541 2901 3336 5371 6443 7396
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 1515 1646 2033 2173 2307 2681 3099 4584 5403 6385
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 1472 1648 1997 2225 2384 2815 3157 4572 5339 6123
Надання інших видів послуг 1392 1577 1663 1668 2415 3114 3190 5234 5097 6007
________________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.