Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Усього 1786 2075 2425 2641 2878 3371 4043 5938
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 1358 1808 2094 2453 2834 3442 4220 6346
Промисловість 2165 2570 2918 3207 3570 4233 5226 6826

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1422 1932 2300 2480 2638 3391 4437 6146

переробна промисловість

1703 2076 2295 2479 2852 3547 4230 5875

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

3464 3968 4697 5251 5676 6261 8054 9511

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1607 1706 1821 2139 2308 2862 3369 4836
Будівництво 1185 1641 1861 1822 2110 2694 3017 4568
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 1420 1670 1951 2055 2253 2861 3579 6185
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 1946 2372 2619 2764 2866 3392 4123 5809
Тимчасове розміщування й організація харчування 997 1330 1583 1510 1691 1757 1633 3331
Інформація та телекомунікації 2220 2257 2701 2704 2973 3540 4394 5537
Фінансова та страхова діяльність 3317 3780 4248 4745 5326 5823 6786 8927
Операції з нерухомим майном 1278 1724 2120 1962 2374 2981 3375 5140
Професійна, наукова та технічна діяльність 1675 1925 2259 2577 2496 3127 3729 5738
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 1320 1480 1782 1945 2118 2440 2537 3907
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 2229 2526 3048 3289 3456 3801 5020 7916
Освіта 1725 1890 2283 2444 2541 2901 3336 5371
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 1515 1646 2033 2173 2307 2681 3099 4584
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 1472 1648 1997 2225 2384 2815 3157 4572
Надання інших видів послуг 1392 1577 1663 1668 2415 3114 3190 5234
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.