Архів : 2019 2020

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році

Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

184860 188657 190170                  

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

17607 17422 17716                  

Промисловість

44444 44793 44985                  

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1123 1288 1285                  

переробна промисловість

30030 30289 30440                  

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

10843 10844 10880                  

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2348 2372 2380                  

Будівництво

7563 7623 7884                  

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

9877 9992 10036                  

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

11793 11764 11707                  

Тимчасове розміщування й організація харчування

500 482 459                  

Інформація та телекомунікації

1357 1341 1278                  

Фінансова та страхова діяльність

1994 1988 1970                  

Операції з нерухомим майном

1636 1646 1674                  

Професійна, наукова та технічна діяльність

2323 2318 2356                  

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3679 3673 3800                  

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

12942 13344 13684                  

Освіта

40173 43411 43762                  

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

25807 25697 25723                  

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2861 2857 2831                  

Надання інших видів послуг

304

306

305

                 
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.