Архів : 2019 2020

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році

Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

184860 188657 190170 191348 190781              

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

17607 17422 17716 18751 19112              

Промисловість

44444 44793 44985 45210 45245              

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1123 1288 1285 1334 1399              

переробна промисловість

30030 30289 30440 30644 30837              

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

10843 10844 10880 10854 10611              

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2348 2372 2380 2378 2398              

Будівництво

7563 7623 7884 8407 8775              

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

9877 9992 10036 9808 9531              

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

11793 11764 11707 11713 11636              

Тимчасове розміщування й організація харчування

500 482 459 444 439              

Інформація та телекомунікації

1357 1341 1278 1305 1287              

Фінансова та страхова діяльність

1994 1988 1970 1951 1930              

Операції з нерухомим майном

1636 1646 1674 1641 1624              

Професійна, наукова та технічна діяльність

2323 2318 2356 2363 2351              

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3679 3673 3800 3896 3837              

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

12942 13344 13684 13706 13623              

Освіта

40173 43411 43762 43344 42745              

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

25807 25697 25723 25687 25530              

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2861 2857 2831 2816 2811              

Надання інших видів послуг

304

306

305

306

305

             
 ______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та   відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.