Архів : 2019 2020

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році

Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

184860 188657 190170 191348 190781 191037            

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

17607 17422 17716 18751 19112 19748            

Промисловість

44444 44793 44985 45210 45245 44944            

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1123 1288 1285 1334 1399 1398            

переробна промисловість

30030 30289 30440 30644 30837 30584            

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

10843 10844 10880 10854 10611 10563            

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2348 2372 2380 2378 2398 2399            

Будівництво

7563 7623 7884 8407 8775 8889            

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

9877 9992 10036 9808 9531 9627            

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

11793 11764 11707 11713 11636 11592            

Тимчасове розміщування й організація харчування

500 482 459 444 439 459            

Інформація та телекомунікації

1357 1341 1278 1305 1287 1237            

Фінансова та страхова діяльність

1994 1988 1970 1951 1930 1902            

Операції з нерухомим майном

1636 1646 1674 1641 1624 1532            

Професійна, наукова та технічна діяльність

2323 2318 2356 2363 2351 2325            

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3679 3673 3800 3896 3837 4011            

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

12942 13344 13684 13706 13623 13639            

Освіта

40173 43411 43762 43344 42745 42436            

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

25807 25697 25723 25687 25530 25588            

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2861 2857 2831 2816 2811 2805            

Надання інших видів послуг

304

306

305

306

305

303

           
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.