Архів : 2019 2020

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році

Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

184860 188657 190170 191348 190781 191037 191716 190260 190514 191441 191586 189264

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

17607 17422 17716 18751 19112 19748 20329 20292 20372 20546 20376 19495

Промисловість

44444 44793 44985 45210 45245 44944 45057 44888 44963 45352 45513 45131

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1123 1288 1285 1334 1399 1398 1414 1394 1399 1405 1402 1399

переробна промисловість

30030 30289 30440 30644 30837 30584 30660 30487 30554 30723 30718 30193

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

10843 10844 10880 10854 10611 10563 10573 10590 10591 10826 10990 11161

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2348 2372 2380 2378 2398 2399 2410 2417 2419 2398 2403 2378

Будівництво

7563 7623 7884 8407 8775 8889 8943 8975 8989 9136 9189 8330

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

9877 9992 10036 9808 9531 9627 10174 10161 9992 10021 10032 10298

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

11793 11764 11707 11713 11636 11592 11436 11308 11287 11227 11107 10907

Тимчасове розміщування й організація харчування

500 482 459 444 439 459 443 463 521 520 452 451

Інформація та телекомунікації

1357 1341 1278 1305 1287 1237 1276 1298 1291 1321 1309 1324

Фінансова та страхова діяльність

1994 1988 1970 1951 1930 1902 1739 1675 1641 1626 1618 1615

Операції з нерухомим майном

1636 1646 1674 1641 1624 1532 1483 1459 1470 1450 1489 1480

Професійна, наукова та технічна діяльність

2323 2318 2356 2363 2351 2325 2343 2338 2336 2340 2305 2312

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3679 3673 3800 3896 3837 4011 4066 3945 3944 3891 3822 3726

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

12942 13344 13684 13706 13623 13639 13693 13666 13691 13727 13748 13692

Освіта

40173 43411 43762 43344 42745 42436 42177 41183 41488 42037 42447 42375

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

25807 25697 25723 25687 25530 25588 25485 25565 25361 25087 25011 24965

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2861 2857 2831 2816 2811 2805 2772 2748 2871 2866 2876 2867

Надання інших видів послуг

304

306

305

306

305

303

300

296

297 294 292 296
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та   відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.