Архів : 2017

Кількість, робочий час та оплата праці штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році

Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

203859 204116                    

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

19212 18904                    

Промисловість

49350 49246                    

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1163 1166                    

переробна промисловість

32654 32536                    

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

13078 13047                    

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2455 2497                    

Будівництво

5482 5601                    

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

11923 12005                    

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

12235 12176                    

Тимчасове розміщування й організація харчування

598 652                    

Інформація та телекомунікації

1550 1580                    

Фінансова та страхова діяльність

2170 2165                    

Операції з нерухомим майном

1389 1407                    

Професійна, наукова та технічна діяльність

3086 3057                    

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3555 3429                    

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

13047 13310                    

Освіта

47625 47878                    

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

28950 28937                    

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

3429 3514                    

Надання інших видів послуг

258

255

                   

продовження

Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

144 139                    

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

137 140                    

Промисловість

145 144                    

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

154 144                    

переробна промисловість

140 143                    

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

155 145                    

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

155 147                    

Будівництво

141 144                    

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

153 145                    

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

146 139                    

Тимчасове розміщування й організація харчування

142 138                    

Інформація та телекомунікації

155 148                    

Фінансова та страхова діяльність

154 146                    

Операції з нерухомим майном

145 143                    

Професійна, наукова та технічна діяльність

154 143                    

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

154 147                    

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

155 146                    

Освіта

129 125                    

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

154 146                    

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

151 145                    

Надання інших видів послуг

142

136

                   

продовження

Вид діяльності

Нараховано в середньому працівнику, грн

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

6275 6419                    

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

6710 6953                    

Промисловість

7357 7253                    

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

6560 6069                    

переробна промисловість

6435 6421                    

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

10064 9800                    

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

5594 5350                    

Будівництво

4588 4809                    

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

5956 5849                    

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

6868 6621                    

Тимчасове розміщування й організація харчування

3371 3491                    

Інформація та телекомунікації

5209 5887                    

Фінансова та страхова діяльність

10073 9660                    

Операції з нерухомим майном

5318

5296

                   

Професійна, наукова та технічна діяльність

5503 6031                    

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

4458 4529                    

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

8013 8901                    

Освіта

5705 6152                    

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

4851

4780

                   

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4938 4905                    

Надання інших видів послуг

4572

4877

                   
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.