Архів : 2017

Кількість, робочий час та оплата праці штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році

Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

203859 204116 204846 205171                

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

19212 18904 19287 21135                

Промисловість

49350 49246 49031 48500                

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1163 1166 1127 1161                

переробна промисловість

32654 32536 32391 31924                

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

13078 13047 13025 12911                

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2455 2497 2488 2504                

Будівництво

5482 5601 5683 5548                

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

11923 12005 12201 11864                

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

12235 12176 12334 12376                

Тимчасове розміщування й організація харчування

598 652 611 614                

Інформація та телекомунікації

1550 1580 1559 1506                

Фінансова та страхова діяльність

2170 2165 2148 2140                

Операції з нерухомим майном

1389 1407 1442 1442                

Професійна, наукова та технічна діяльність

3086 3057 3038 3057                

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3555 3429 3369 3418                

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

13047 13310 13734 13671                

Освіта

47625 47878 47727 47208                

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

28950 28937 28904 28982                

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

3429 3514 3521 3452                

Надання інших видів послуг

258

255

257

258

               

продовження

Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

144 139 148 137                

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

137 140 150 146                

Промисловість

145 144 153 139                

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

154 144 160 152                

переробна промисловість

140 143 152 140                

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

155 145 152 134                

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

155 147 157 146                

Будівництво

141 144 150 145                

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

153 145 153 144                

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

146 139 149 136                

Тимчасове розміщування й організація харчування

142 138 132 130                

Інформація та телекомунікації

155 148 155 142                

Фінансова та страхова діяльність

154 146 154 140                

Операції з нерухомим майном

145 143 151 141                

Професійна, наукова та технічна діяльність

154 143 152 139                

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

154 147 156 143                

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

155 146 154 140                

Освіта

129 125 132 122                

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

154 146 154 144                

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

151 145 150 139                

Надання інших видів послуг

142

136

144

130

               

продовження

Вид діяльності

Нараховано в середньому працівнику, грн

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

6275 6419 6875 6998                

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

6710 6953 7116 9544                

Промисловість

7357 7253 8682 7959                

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

6560 6069 7118 7407                

переробна промисловість

6435 6421 6764 7002                

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

10064 9800 14084 10789                

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

5594 5350 6084 5814                

Будівництво

4588 4809 4882 5003                

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

5956 5849 6200 6398                

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

6868 6621 6849 7005                

Тимчасове розміщування й організація харчування

3371 3491 3382 3494                

Інформація та телекомунікації

5209 5887 6038 5775                

Фінансова та страхова діяльність

10073 9660 9817 9771                

Операції з нерухомим майном

5318

5296

5185

5443

               

Професійна, наукова та технічна діяльність

5503 6031 6232 6220                

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

4458 4529 5070 4877                

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

8013 8901 9319 9529                

Освіта

5705 6152 6094 6063                

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

4851

4780

4978

5086

               

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4938 4905 5025 5000                

Надання інших видів послуг

4572

4877

4490

5091

               
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.