Архів : 2017

Кількість, робочий час та оплата праці штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році

Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

203859 204116 204846 205171 204421              

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

19212 18904 19287 21135 21915              

Промисловість

49350 49246 49031 48500 47948              

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1163 1166 1127 1161 1198              

переробна промисловість

32654 32536 32391 31924 31627              

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

13078 13047 13025 12911 12623              

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2455 2497 2488 2504 2500              

Будівництво

5482 5601 5683 5548 5776              

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

11923 12005 12201 11864 11742              

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

12235 12176 12334 12376 12371              

Тимчасове розміщування й організація харчування

598 652 611 614 591              

Інформація та телекомунікації

1550 1580 1559 1506 1500              

Фінансова та страхова діяльність

2170 2165 2148 2140 2117              

Операції з нерухомим майном

1389 1407 1442 1442 1462              

Професійна, наукова та технічна діяльність

3086 3057 3038 3057 3058              

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3555 3429 3369 3418 3361              

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

13047 13310 13734 13671 13722              

Освіта

47625 47878 47727 47208 46450              

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

28950 28937 28904 28982 28726              

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

3429 3514 3521 3452 3428              

Надання інших видів послуг

258

255

257

258

254

             

продовження

Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

144 139 148 137 142              

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

137 140 150 146 149              

Промисловість

145 144 153 139 146              

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

154 144 160 152 157              

переробна промисловість

140 143 152 140 146              

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

155 145 152 134 143              

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

155 147 157 146 153              

Будівництво

141 144 150 145 149              

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

153 145 153 144 146              

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

146 139 149 136 143              

Тимчасове розміщування й організація харчування

142 138 132 130 133              

Інформація та телекомунікації

155 148 155 142 143              

Фінансова та страхова діяльність

154 146 154 140 151              

Операції з нерухомим майном

145 143 151 141 139              

Професійна, наукова та технічна діяльність

154 143 152 139 145              

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

154 147 156 143 148              

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

155 146 154 140 148              

Освіта

129 125 132 122 127              

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

154 146 154 144 145              

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

151 145 150 139 144              

Надання інших видів послуг

142

136

144

130

131

             

продовження

Вид діяльності

Нараховано в середньому працівнику, грн

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

6275 6419 6875 6998 7121              

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

6710 6953 7116 9544 8027              

Промисловість

7357 7253 8682 7959 8129              

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

6560 6069 7118 7407 8140              

переробна промисловість

6435 6421 6764 7002 7265              

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

10064 9800 14084 10789 10718              

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

5594 5350 6084 5814 5985              

Будівництво

4588 4809 4882 5003 5120              

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

5956 5849 6200 6398 6522              

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

6868 6621 6849 7005 7190              

Тимчасове розміщування й організація харчування

3371 3491 3382 3494 3659              

Інформація та телекомунікації

5209 5887 6038 5775 6445              

Фінансова та страхова діяльність

10073 9660 9817 9771 10745              

Операції з нерухомим майном

5318

5296

5185

5443

5545

             

Професійна, наукова та технічна діяльність

5503 6031 6232 6220 6538              

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

4458 4529 5070 4877 5056              

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

8013 8901 9319 9529 10292              

Освіта

5705 6152 6094 6063 6472              

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

4851

4780

4978

5086

5351

             

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4938 4905 5025 5000 5385              

Надання інших видів послуг

4572

4877

4490

5091

4693

             
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.