Архів : 2017

Кількість, робочий час та оплата праці штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році

Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

203859 204116 204846 205171 204421 203502 203612 203421        

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

19212 18904 19287 21135 21915 22115 22593 22885        

Промисловість

49350 49246 49031 48500 47948 47915 48124 48141        

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1163 1166 1127 1161 1198 1210 1215 1200        

переробна промисловість

32654 32536 32391 31924 31627 31614 31863 31923        

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

13078 13047 13025 12911 12623 12570 12521 12495        

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2455 2497 2488 2504 2500 2521 2525 2523        

Будівництво

5482 5601 5683 5548 5776 5560 5576 5679        

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

11923 12005 12201 11864 11742 11661 11850 11795        

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

12235 12176 12334 12376 12371 12294 12272 12299        

Тимчасове розміщування й організація харчування

598 652 611 614 591 540 534 553        

Інформація та телекомунікації

1550 1580 1559 1506 1500 1499 1483 1466        

Фінансова та страхова діяльність

2170 2165 2148 2140 2117 2089 2067 2048        

Операції з нерухомим майном

1389 1407 1442 1442 1462 1450 1475 1470        

Професійна, наукова та технічна діяльність

3086 3057 3038 3057 3058 3009 2967 2964        

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3555 3429 3369 3418 3361 3317 3216 3127        

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

13047 13310 13734 13671 13722 13648 13548 13454        

Освіта

47625 47878 47727 47208 46450 46156 45819 45478        

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

28950 28937 28904 28982 28726 28589 28430 28419        

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

3429 3514 3521 3452 3428 3406 3402 3392        

Надання інших видів послуг

258

255

257

258

254

254

256

251

       

продовження

Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

144 139 148 137 142 131 127 134        

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

137 140 150 146 149 146 159 161        

Промисловість

145 144 153 139 146 139 147 146        

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

154 144 160 152 157 146 159 156        

переробна промисловість

140 143 152 140 146 141 148 148        

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

155 145 152 134 143 133 141 139        

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

155 147 157 146 153 143 157 153        

Будівництво

141 144 150 145 149 147 159 157        

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

153 145 153 144 146 143 151 150        

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

146 139 149 136 143 137 147 145        

Тимчасове розміщування й організація харчування

142 138 132 130 133 124 133 135        

Інформація та телекомунікації

155 148 155 142 143 139 148 142        

Фінансова та страхова діяльність

154 146 154 140 151 141 149 147        

Операції з нерухомим майном

145 143 151 141 139 145 150 143        

Професійна, наукова та технічна діяльність

154 143 152 139 145 134 137 136        

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

154 147 156 143 148 140 150 148        

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

155 146 154 140 148 135 137 132        

Освіта

129 125 132 122 127 100 57 94        

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

154 146 154 144 145 139 143 141        

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

151 145 150 139 144 129 102 124        

Надання інших видів послуг

142

136

144

130

131

128

130

133

       

продовження

Вид діяльності

Нараховано в середньому працівнику, грн

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

6275 6419 6875 6998 7121 7741 7518 7353        

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

6710 6953 7116 9544 8027 8152 8119 8484        

Промисловість

7357 7253 8682 7959 8129 8196 8597 8482        

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

6560 6069 7118 7407 8140 8983 8589 9017        

переробна промисловість

6435 6421 6764 7002 7265 7307 7634 7610        

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

10064 9800 14084 10789 10718 10734 11475 11033        

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

5594 5350 6084 5814 5985 6326 6475 6618        

Будівництво

4588 4809 4882 5003 5120 5183 5420 6005        

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

5956 5849 6200 6398 6522 6701 6746 7072        

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

6868 6621 6849 7005 7190 7429 7787 8467        

Тимчасове розміщування й організація харчування

3371 3491 3382 3494 3659 3480 3728 3969        

Інформація та телекомунікації

5209 5887 6038 5775 6445 6240 6318 6509        

Фінансова та страхова діяльність

10073 9660 9817 9771 10745 10990 10929 10247        

Операції з нерухомим майном

5318

5296

5185

5443

5545

5606

5922

5796

       

Професійна, наукова та технічна діяльність

5503 6031 6232 6220 6538 6782 7396 7195        

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

4458 4529 5070 4877 5056 4963 5261 5416        

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

8013 8901 9319 9529 10292 12154 12706 11910        

Освіта

5705 6152 6094 6063 6472 8138 6434 5694        

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

4851

4780

4978

5086

5351

5690

5594

5433

       

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4938 4905 5025 5000 5385 5664 5604 5019        

Надання інших видів послуг

4572

4877

4490

5091

4693

5011

5279

5869

       
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.