Архів : 2017 2018 2019 2020

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності у березні 2021 року

Вид діяльності

Кількість працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на березень, осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата у березні нарахована у межах, %

до 6000,00 грн

від   6000,01 до 7000,00 грн від   7000,01 до 8000,00 грн від   8000,01 до 10000,00 грн від   10000,01 до 12000,00 грн від   12000,01 до 15000,00 грн від   15000,01 до 20000,00 грн від   20000,01 до 25000,00 грн

понад   25000,00 грн

Усього 170296 18,4 17,9 8,9 13,7 10,1 11,1 10,1 3,9 5,9
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 17903 22,6 21,3 10,2 12,0 7,9 7,7 7,2 4,1 7,0
Промисловість 41374 15,6 14,6 8,1 12,6 9,9 11,6 10,5 4,8 12,3

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1163 11,4 14,8 8,6 9,5 10,0 10,6 18,3 8,2 8,6

переробна промисловість

25442 21,8 20,5 9,8 13,3 9,2 11,0 8,9 3,0 2,5

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

12991 3,8 3,1 3,3 10,1 11,2 13,2 13,5 8,4 33,4

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1778 18,0 14,2 18,7 21,7 11,1 8,7 4,6 1,9 1,1
Будівництво 5479 21,3 28,5 7,7 16,6 9,7 8,3 5,1 1,8 1,0
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 8035 21,1 37,2 10,8 13,2 6,2 3,9 3,3 1,2 3,1
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 7261 35,1 20,7 10,0 10,5 7,4 6,7 5,5 2,2 1,9
Тимчасове розміщування й організація харчування 387 37,0 46,5 2,3 6,5 4,9 1,3 1,0 0,5
Інформація та телекомунікації 1345 13,4 31,8 10,1 15,4 10,8 9,9 4,8 1,8 2,0
Фінансова та страхова діяльність 613 4,9 1,8 3,9 8,8 16,2 28,2 26,3 5,2 4,7
Операції з нерухомим майном 1196 23,1 31,4 11,2 13,1 6,4 5,9 4,0 1,4 3,5
Професійна, наукова та технічна діяльність 4050 18,3 15,5 8,1 17,1 12,4 13,4 10,8 3,1 1,3
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 3735 21,4 26,7 11,7 15,4 8,4 7,4 6,9 1,1 1,0
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 38504 17,6 16,2 7,4 14,0 12,1 14,3 12,5 2,7 3,2
Освіта 16796 16,6 17,0 5,5 11,8 10,1 12,4 16,2 7,4 3,0
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 22030 14,7 11,6 13,9 18,2 11,3 10,8 8,9 4,8 5,8
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 1333 21,2 13,5 9,8 11,6 11,1 17,3 8,8 3,8 2,9
Надання інших видів послуг 255 25,5 25,9 6,3 13,3 7,8 5,5 8,6 4,7 2,4
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.