Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2018 році

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Січень–лютий

Січень–березень

Січень–квітень

Січень–травень

Січень–червень

Січень–липень

Січень–серпень

Січень–вересень

Січень–жовтень

Січень–листопад

Січень–грудень

Усього 6275                      
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 6710                      
Промисловість 7357                      

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

6560                      

переробна промисловість

6435                      

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

10064                      

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

5594                      
Будівництво 4588                      
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 5956                      
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 6868                      
Тимчасове розміщування й організація харчування 3371                      
Інформація та телекомунікації 5209                      
Фінансова та страхова діяльність 10073                      
Операції з нерухомим майном 5318                      
Професійна, наукова та технічна діяльність 5503                      
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 4458                      
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 8013                      
Освіта 5705                      
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 4851                      
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 4938                      
Надання інших видів послуг 4572                      
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.