Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за період з початку 2022 року

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Січень–лютий

Січень–березень

Січень–квітень

Січень–травень

Січень–червень

Січень–липень

Січень–серпень

Січень–вересень

Січень–жовтень

Січень–листопад

Січень–грудень

Усього 12352                      
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 12672                      
Промисловість 14131                      

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

10995                      

переробна промисловість

10693                      

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

22780                      

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

11389                      
Будівництво 10253                      
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 9415                      
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 11528                      
Тимчасове розміщування й організація харчування 4492                      
Інформація та телекомунікації 11932                      
Фінансова та страхова діяльність 15857                      
Операції з нерухомим майном 11736                      
Професійна, наукова та технічна діяльність 9584                      
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 9648                      
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 14245                      
Освіта 10916                      
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 13591                      
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 9124                      
Надання інших видів послуг 9646                      
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.