Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2018 році

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Січень–лютий

Січень–березень

Січень–квітень

Січень–травень

Січень–червень

Січень–липень

Січень–серпень

Січень–вересень

Січень–жовтень

Січень–листопад

Січень–грудень

Усього 6275 6347                    
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 6710 6831                    
Промисловість 7357

7306

                   

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

6560

6314

                   

переробна промисловість

6435

6428

                   

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

10064

9932

                   

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

5594

5471

                   
Будівництво 4588

4700

                   
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 5956

5903

                   
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 6868

6745

                   
Тимчасове розміщування й організація харчування 3371

3434

                   
Інформація та телекомунікації 5209

5551

                   
Фінансова та страхова діяльність 10073

9867

                   
Операції з нерухомим майном 5318

5307

                   
Професійна, наукова та технічна діяльність 5503

5766

                   
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 4458

4493

                   
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 8013

8461

                   
Освіта 5705

5929

                   
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 4851

4816

                   
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 4938

4921

                   
Надання інших видів послуг 4572

4724

                   
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.