Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2018 році

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Січень–лютий

Січень–березень

Січень–квітень

Січень–травень

Січень–червень

Січень–липень

Січень–серпень

Січень–вересень

Січень–жовтень

Січень–листопад

Січень–грудень

Усього 6275 6347 6523                  
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 6710 6831 6926                  
Промисловість 7357

7306

7763

                 

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

6560

6314

6576

                 

переробна промисловість

6435

6428

6539

                 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

10064

9932

11313

                 

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

5594

5471

5676

                 
Будівництво 4588

4700

4761

                 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 5956

5903

6003

                 
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 6868

6745

6780

                 
Тимчасове розміщування й організація харчування 3371

3434

3417

                 
Інформація та телекомунікації 5209

5551

5713

                 
Фінансова та страхова діяльність 10073

9867

9850

                 
Операції з нерухомим майном 5318

5307

5265

                 
Професійна, наукова та технічна діяльність 5503

5766

5920

                 
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 4458

4493

4681

                 
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 8013

8461

8755

                 
Освіта 5705

5929

5984

                 
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 4851

4816

4870

                 
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 4938

4921

4956

                 
Надання інших видів послуг 4572

4724

4646                  
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.