Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за період з початку 2021 року

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Січень–лютий Січень–березень Січень–квітень Січень–травень Січень–червень Січень–липень Січень–серпень Січень–вересень Січень–жовтень Січень–листопад Січень–грудень
Усього 10725 10835 11192                  
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 9970 10132 10682                  
Промисловість 11602 12180 13110                  

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

10741 10585 11713                  

переробна промисловість

8620 8960 9282                  

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

20218 21806 24590                  

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

10411 9947 10142                  
Будівництво 11556 11670 11834                  
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 9370 9416 9507                  
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 9248 9080 9121                  
Тимчасове розміщування й організація харчування 2174 3004 3359                  
Інформація та телекомунікації 10002 9933 10386                  
Фінансова та страхова діяльність 22771 19144 17659                  
Операції з нерухомим майном 8736 9017 9517                  
Професійна, наукова та технічна діяльність 8356 8622 8927                  
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 7455 7714 7735                  
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 13833 13528 13666                  
Освіта 10116 10211 10289                  
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 10492 10374 10693                  
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 7891 8026 8078                  
Надання інших видів послуг 8220 8653 8754                  
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.