Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за період з початку 2021 року

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Січень–лютий

Січень–березень

Січень–квітень

Січень–травень

Січень–червень

Січень–липень

Січень–серпень

Січень–вересень

Січень–жовтень

Січень–листопад

Січень–грудень

Усього 10725 10835 11192 11346 11429
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 9970 10132 10682 12281 12295
Промисловість 11602 12180 13110 12993 12946

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

10741 10585 11713 11954 12104

переробна промисловість

8620 8960 9282 9431 9534

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

20218 21806 24590 23685 23257

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

10411 9947 10142 10197 10233
Будівництво 11556 11670 11834 12076 12514
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 9370 9416 9507 9564 9674
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 9248 9080 9121 9300 9436
Тимчасове розміщування й організація харчування 2174 3004 3359 3218 3390
Інформація та телекомунікації 10002 9933 10386 10368 10539
Фінансова та страхова діяльність 22771 19144 17659 17135 16780
Операції з нерухомим майном 8736 9017 9517 9356 9626
Професійна, наукова та технічна діяльність 8356 8622 8927 9016 9024
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 7455 7714 7735 7668 7740
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 13833 13528 13666 13776 14041
Освіта 10116 10211 10289 10284 10400
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 10492 10374 10693 10739 10789
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 7891 8026 8078 8095 8200
Надання інших видів послуг 8220 8653 8754 8789 9266
  ______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.