Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2018 році

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Січень–лютий

Січень–березень

Січень–квітень

Січень–травень

Січень–червень

Січень–липень

Січень–серпень

Січень–вересень

Січень–жовтень

Січень–листопад

Січень–грудень

Усього 6275 6347 6523 6643 6738 6905            
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 6710 6831 6926 7631 7717 7796            
Промисловість 7357

7306

7763

7811

7874

7927

           

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

6560

6314

6576

6785

7064

7395

           

переробна промисловість

6435

6428

6539

6653

6773

6861

           

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

10064

9932

11313

11183

11092

11034

           

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

5594

5471

5676

5711

5766

5860

           
Будівництво 4588

4700

4761

4822

4883

4933

           
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 5956

5903

6003

6101

6183

6268

           
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 6868

6745

6780

6836

6907

6994

           
Тимчасове розміщування й організація харчування 3371

3434

3417

3436

3479

3479

           
Інформація та телекомунікації 5209

5551

5713

5728

5868

5928

           
Фінансова та страхова діяльність 10073

9867

9850

9831

10011

10170

           
Операції з нерухомим майном 5318

5307

5265

5310

5358

5400

           
Професійна, наукова та технічна діяльність 5503

5766

5920

5995

6103

6215

           
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 4458

4493

4681

4729

4793

4821

           
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 8013

8461

8755

8952

9224

9717

           
Освіта 5705

5929

5984

6004

6095

6429

           
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 4851

4816

4870

4924

5009

5121

           
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 4938

4921

4956

4967

5050

5151

           
Надання інших видів послуг 4572

4724

4646 4758 4745 4789            
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.