Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за місяць у 2022 році

Вид діяльності

Нараховано в середньому  працівнику, грн

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

12352                      

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

12672                      

Промисловість

14131                      

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

10995                      

переробна промисловість

10693                      

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

22780                      

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

11389                      

Будівництво

10253                      

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

9415                      

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

11528                      

Тимчасове розміщування й організація харчування

4492                      

Інформація та телекомунікації

11932                      

Фінансова та страхова діяльність

15857                      

Операції з нерухомим майном

11736                      

Професійна, наукова та технічна діяльність

9584                      

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

9648                      

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

14245                      

Освіта

10916                      

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

13591                      

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

9124                      

Надання інших видів послуг

9646                      
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та   відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.