Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Середня заробітна плата штатних працівників  за видами економічної діяльності у 2018 році

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Усього 6275 6419 6875                  
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 6710 6953 7116                  
Промисловість 7357 7253 8682                  

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

6560 6069 7118                  

переробна промисловість

6435 6421 6764                  

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

10064 9800 14084                  

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

5594 5350 6084                  
Будівництво 4588 4809 4882                  
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 5956 5849 6200                  
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 6868 6621 6849                  
Тимчасове розміщування й організація харчування 3371 3491 3382                  
Інформація та телекомунікації 5209 5887 6038                  
Фінансова та страхова діяльність 10073 9660 9817                  
Операції з нерухомим майном 5318 5296 5185                  
Професійна, наукова та технічна діяльність 5503 6031 6232                  
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 4458 4529 5070                  
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 8013 8901 9319                  
Освіта 5705 6152 6094                  
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 4851 4780 4978                  
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 4938 4905 5025                  
Надання інших видів послуг 4572 4877 4490                  
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.