Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Середня заробітна плата штатних працівників  за видами економічної діяльності у 2018 році

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Усього 6275 6419 6875 6998                
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 6710 6953 7116 9544                
Промисловість 7357 7253 8682 7959                

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

6560 6069 7118 7407                

переробна промисловість

6435 6421 6764 7002                

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

10064 9800 14084 10789                

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

5594 5350 6084 5814                
Будівництво 4588 4809 4882 5003                
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 5956 5849 6200 6398                
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 6868 6621 6849 7005                
Тимчасове розміщування й організація харчування 3371 3491 3382 3494                
Інформація та телекомунікації 5209 5887 6038 5775                
Фінансова та страхова діяльність 10073 9660 9817 9771                
Операції з нерухомим майном 5318 5296 5185

5443

               
Професійна, наукова та технічна діяльність 5503 6031 6232 6220                
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 4458 4529 5070 4877                
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 8013 8901 9319 9529                
Освіта 5705 6152 6094 6063                
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 4851 4780 4978

5086

               
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 4938 4905 5025 5000                
Надання інших видів послуг 4572 4877 4490

5091

               
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.