Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за місяць у 2021 році

Вид діяльності

Нараховано в середньому  працівнику, грн

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

10725 10942 11892 11801 11757              

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

9970 10296 11770 16778 12346              

Промисловість

11602 12753 14956 12645 12759              

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

10741 10438 13916 12641 12652              

переробна промисловість

8620 9298 9918 9874 9940              

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

20218 23394 30141 20969 21504              

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

10411 9487 10530 10361 10376              

Будівництво

11556 11784 12150 12739 14088              

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

9370 9460 9687 9739 10130              

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

9248 8912 9204 9840 9984              

Тимчасове розміщування й організація харчування

2174 3864 4119 2762 4124              

Інформація та телекомунікації

10002 9863 11342 10315 11238              

Фінансова та страхова діяльність

22771 15506 14657 15537 15327              

Операції з нерухомим майном

8736 9296 10497 8870 10724              

Професійна, наукова та технічна діяльність

8356 8889 9529 9280 9056              

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

7455 7973 7777 7476 8022              

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

13833 13233 13930 14097 15086              

Освіта

10116 10300 10436 10269 10865              

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

10492 10256 11331 10878 10988              

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

7891 8161 8183 8148 8624              

Надання інших видів послуг

8220 9082

8754

8895 11172              
 ______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та   відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.