Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Середня заробітна плата штатних працівників  за видами економічної діяльності у 2018 році

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Усього 6275 6419 6875 6998 7121 7741 7518          
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 6710 6953 7116 9544 8027 8152 8119          
Промисловість 7357 7253 8682 7959 8129 8196 8597          

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

6560 6069 7118 7407 8140 8983 8589          

переробна промисловість

6435 6421 6764 7002 7265 7307 7634          

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

10064 9800 14084 10789 10718 10734 11475          

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

5594 5350 6084 5814 5985 6326 6475          
Будівництво 4588 4809 4882 5003 5120 5183 5420          
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 5956 5849 6200 6398 6522 6701 6746          
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 6868 6621 6849 7005 7190 7429 7787          
Тимчасове розміщування й організація харчування 3371 3491 3382 3494 3659 3480 3728          
Інформація та телекомунікації 5209 5887 6038 5775 6445 6240 6318          
Фінансова та страхова діяльність 10073 9660 9817 9771 10745 10990 10929          
Операції з нерухомим майном 5318 5296 5185

5443

5545

5606

5922

         
Професійна, наукова та технічна діяльність 5503 6031 6232 6220 6538 6782 7396          
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 4458 4529 5070 4877 5056 4963 5261          
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 8013 8901 9319 9529 10292 12154 12706          
Освіта 5705 6152 6094 6063 6472 8138 6434          
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 4851 4780 4978

5086

5351

5690

5594

         
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 4938 4905 5025 5000 5385 5664 5604          
Надання інших видів послуг 4572 4877 4490

5091

4693

5011

5279

         
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.