Архів : 2019 2020 2021

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2022 році

Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

Усього

129                      

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

123                      

Промисловість

125                      

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

115                      

переробна промисловість

119                      

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

136                      

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

145                      

Будівництво

134                      

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

134                      

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

133                      

Тимчасове розміщування й організація харчування

91                      

Інформація та телекомунікації

140                      

Фінансова та страхова діяльність

132                      

Операції з нерухомим майном

139                      

Професійна, наукова та технічна діяльність

134                      

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

140                      

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

136                      

Освіта

119                      

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

143                      

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

135                      

Надання інших видів послуг

132

                     
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.