Архів : 2019 2020

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році

Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

126 138 151                  

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

119 137 159                  

Промисловість

123 139 151                  

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

129 132 166                  

переробна промисловість

115 135 148                  

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

141 147 153                  

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

145 147 160                  

Будівництво

114 144 161                  

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

134 141 155                  

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

123 130 142                  

Тимчасове розміщування й організація харчування

46 90 96                  

Інформація та телекомунікації

139 149 162                  

Фінансова та страхова діяльність

132 141 152                  

Операції з нерухомим майном

118 141 152                  

Професійна, наукова та технічна діяльність

128 141 157                  

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

129 142 151                  

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

138 144 158                  

Освіта

121 128 139                  

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

142 148 160                  

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

135 141 151                  

Надання інших видів послуг

129

134

152

                 
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.