Архів : 2019 2020

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році

Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

126 138 151 146                

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

119 137 159 160                

Промисловість

123 139 151 145                

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

129 132 166 161                

переробна промисловість

115 135 148 142                

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

141 147 153 148                

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

145 147 160 158                

Будівництво

114 144 161 159                

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

134 141 155 151                

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

123 130 142 139                

Тимчасове розміщування й організація харчування

46 90 96 61                

Інформація та телекомунікації

139 149 162 151                

Фінансова та страхова діяльність

132 141 152 149                

Операції з нерухомим майном

118 141 152 137                

Професійна, наукова та технічна діяльність

128 141 157 151                

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

129 142 151 149                

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

138 144 158 154                

Освіта

121 128 139 134                

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

142 148 160 155                

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

135 141 151 143                

Надання інших видів послуг

129

134

152

147

               
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.