Архів : 2019 2020

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році

Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

126 138 151 146 127              

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

119 137 159 160 139              

Промисловість

123 139 151 145 127              

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

129 132 166 161 141              

переробна промисловість

115 135 148 142 124              

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

141 147 153 148 131              

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

145 147 160 158 140              

Будівництво

114 144 161 159 136              

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

134 141 155 151 135              

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

123 130 142 139 122              

Тимчасове розміщування й організація харчування

46 90 96 61 87              

Інформація та телекомунікації

139 149 162 151 128              

Фінансова та страхова діяльність

132 141 152 149 127              

Операції з нерухомим майном

118 141 152 137 129              

Професійна, наукова та технічна діяльність

128 141 157 151 124              

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

129 142 151 149 133              

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

138 144 158 154 130              

Освіта

121 128 139 134 113              

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

142 148 160 155 134              

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

135 141 151 143 126              

Надання інших видів послуг

129

134

152

147

121

             
 ______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.