Архів : 2019 2020

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році

Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

126 138 151 146 127 133            

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

119 137 159 160 139 147            

Промисловість

123 139 151 145 127 140            

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

129 132 166 161 141 151            

переробна промисловість

115 135 148 142 124 140            

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

141 147 153 148 131 138            

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

145 147 160 158 140 147            

Будівництво

114 144 161 159 136 151            

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

134 141 155 151 135 144            

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

123 130 142 139 122 133            

Тимчасове розміщування й організація харчування

46 90 96 61 87 103            

Інформація та телекомунікації

139 149 162 151 128 142            

Фінансова та страхова діяльність

132 141 152 149 127 138            

Операції з нерухомим майном

118 141 152 137 129 141            

Професійна, наукова та технічна діяльність

128 141 157 151 124 134            

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

129 142 151 149 133 142            

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

138 144 158 154 130 139            

Освіта

121 128 139 134 113 104            

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

142 148 160 155 134 138            

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

135 141 151 143 126 132            

Надання інших видів послуг

129 134 152 147 121 126            
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.