Архів : 2019 2020

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році

Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

126 138 151 146 127 133 127          

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

119 137 159 160 139 147 161          

Промисловість

123 139 151 145 127 140 145          

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

129 132 166 161 141 151 161          

переробна промисловість

115 135 148 142 124 140 144          

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

141 147 153 148 131 138 143          

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

145 147 160 158 140 147 150          

Будівництво

114 144 161 159 136 151 160          

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

134 141 155 151 135 144 153          

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

123 130 142 139 122 133 141          

Тимчасове розміщування й організація харчування

46 90 96 61 87 103 125          

Інформація та телекомунікації

139 149 162 151 128 142 146          

Фінансова та страхова діяльність

132 141 152 149 127 138 141          

Операції з нерухомим майном

118 141 152 137 129 141 149          

Професійна, наукова та технічна діяльність

128 141 157 151 124 134 131          

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

129 142 151 149 133 142 149          

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

138 144 158 154 130 139 139          

Освіта

121 128 139 134 113 104 59          

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

142 148 160 155 134 138 142          

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

135 141 151 143 126 132 106          

Надання інших видів послуг

129

134

152

147

121

126

135

         
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.